Anunsyo Ng Ika-1 Ng Nobyembrena,2022 isyu mula Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Anunsyo mula sa isyu Ng Ika-1 Ng Nobyembre

Abundant Sea Creation Fiesta 2022

May isang kaganapan na nauugnay sa “National Abundant Sea Creation Convention” sa Akashi Park.

① Maaaring makapanood ng mga event sa entablado.

② Maaaring bumili ng mga produktong gawa sa Hyogo Prefecture. (Tulad Ng mga pagkain at inumin.)

③ Maaaring matuto patungkol sa paglikha ng mayamang dagat sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bagay na nakahanay.

Ito ay magaganap sa ika-12 (Sabado) at ika-13 (Linggo) ng Nobyembre.

Ito ay matutuloy kahit pa maulan, ngunit maaaring makaansela kung sakaling lubhang masama ang lagay ng panahon.

Ang “National Abundant Sea Development Convention” ay isang kaganapan na nananawagan sa mga mamamayan na pangalagaan ang kapaligiran ng dagat at mga ilog. Ito ay isang sikat na kaganapan at isinasagawa ito sa iba’t ibang lugar bawat taon. Mga performance na gagawin sa entablado ay nakaplano bawat araw at maaari itong mapanood nang hindi na nagpaparegister.

Ika-12 ng Nobyembre (Sabado)

9:30- Pagsisimula ng Seremonya na pangungunahan ng isang pagtatanghal mula sa Akashi High School Music Club

10:00- Isang pagtatanghal muli mula sa Akashi High School Music Club

10:50- Ang Kwento ni Sakana-kun

12:40- Akashi Minami High School Calligraphy Club

1:30- Shigosenger

2:10- Ang Kwento ni Sakana-kun

From 12:40 Akashi Minami High School Calligraphy Club Shigosenger from 1:30 pm From 2:10 pm Sakana-kun’s story

Ika-13 ng Nobyembre (Linggo)

9:30- Pagbubukas ng Seremonya sa pangunguna ng Okura Junior High School brass band

9:55- Ceremony Event Broadcast <Maaari masaksihan ang mga kaganapan ayon sa mga patakaran>

12:40-Japanese drum team: REN Kobe

1:20- Ang kuwento patungkol sa nakatatandang kapatid ni Sakana-kun na si Kawa-chan

2:00- panonood sa pagpapakawala ng mga isda sa dagat at pagtatapos ng event broadcast <Maaari masaksihan ang mga kaganapan upang salubungin ang Emperor at ang kaganapan sa pagpapakawala ng mga itlog ng isda sa dagat. >

Kung mayroong anumang mga katanungan tungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa “41st National Convention on the Creation of Rich Seas, Hyogo Prefecture Executive Committee Secretariat”. Ang numero ng telepono ay 078-362-9186.

Anunsyo patungkol sa klase ng skiing ng mga magulang at anak

Magkakaroon ng isang parent-child ski class sa Hachi Kogen Ski Resort. Mahusay ka man o hindi ay maaaring matuto mula sa guro ng ski.

-Ang mga klase ay gaganapin sa Akashi City Ski Association at Konohana Kanko Co., Ltd.

-Ang mga klase ay magbubukas nang dalawang beses

1. Mula ika-21 (Sabado) hanggang ika-22 (Linggo) ng Enero at

2. Mula ika-4 (Sabado) hanggang ika-5 (Linggo) ng Pebrero

-Pupunta sa Hachi Kogen Ski Resort sa pamamagitan ng bus

Sasakay ng bus mula sa City hall hanggang sa Akashi Ginza bus stop

Ang hotel na pagtutuluyan ay sa “Plateau Konohana Hotel”

-Maaaring sumali sa klase ang mga elementary student at mga pamilyang nakatira sa Lungsod ng Akashi.

Ang mga nasabing una at ikalawang klase ay tumatanggap ng aplikasyon hanggang 45 na tao

-Ang bayad para sa matatanda ay 17,000 yen at para sa mga bata naman ay 14,000 yen

Iba ang bayad para sa mga nais sumakay ng lift at manghiram ng mga equipments na kinakailangan para sa pag-ski.

Ang “LIFT” ay isang uri ng sakayan na maghahatid hanggang sa itaas ng bundok.

-Isulat ang mga sumusunod sa hagaki at mag-apply:

Postal Code, Address, Pangalan at numero ng telepono

Pangalan ng lahat ng mga lalahok sa klase

Para naman sa mga bata, kinakailangang isulat ang pangalan ng eskwelahan at antas nito

Isulat din ang buwan (Enero o Pebrero) na nais lahukan

-Mangyaring ipadala ang postcard sa sumusunod na address bago ang ika-2 ng Disyembre.:

〒667-1124 909-1 Tando, Yabu City Hachi Kogen “Plateau Konohana” Akashi City Parent-Child Ski Class

Telepono: 079-667-7111  Fax Number: 079-667-7114

-Kapag maraming aplikasyon na dumating, idadaan sa lottery ang pagpili ng mga maaaring lumahok sa klase.

Paunawa patungkol sa bakuna sa corona.

Maaari nang magpaturok ng bakuna para sa omicron.
Ang mga sanggol din ay maaari nang magpabakuna.

1. Bakuna para sa Omicron

(1) Ang mga sumusunod na tao ay maaari nang magpaturok ng bakuna para sa omicron

-Mga taong may edad na 12 taong gulang o mas matanda na nakatanggap ng una at pangalawang bakuna, at mahigit 3 buwan na ang nakalipas mula nang matanggap ang huling bakuna.

-Ang mga nasa pagitan ng edad na 12 hanggang 15 ay nangangailangan ng pahintulot mula sa isang magulang o tagapag-alaga nito at kailangang kasama ang maggulang o tagapaag-alaga nito sa araw ng pagpapabakuna. 

(2) Voucher para sa bakuna

 ・Kung mayroon nang natanggap na pangatlo o paang-apat na voucher, ito ay maaari nang gamitin.

・Ang Lungsod ng Akashi ay magpapadala ng voucher para sa mga tatanggap ng ika-2, ika-3, at ika-4 na pagbabakuna at mga taong wala pang voucher. Maaaring medyo matatagalan bago makatanggap ng voucher kung kaya’t pakihintay hanggang sa ito ay dumating.

・Kung nawala ang iyong tiket o bagong lipat sa Lungsod ng Akashi, mangyaring tumawag sa 0120-712-160 upang mag-apply ng voucher para sa bakuna.

(3) Paraan ng pagpapareserba

・I-click ito para sa mga nais na magpareserba online.

3.         Mga taong hindi pa nakakatanggap ng una at pangalawang bakuna

・Kung nais nang magpaturok ng bakuna para sa Omicron, mangyaring tanggapin muna ang una at pangalawang bakuna.

・Maaaring magpaturok ng bakuna sa Akashi Public Health Center sa mga sumusunod na araw:

 -ika-20 ng Nobyembre (Linggo), ika-27 ng Nobyembre (Linggo), at ika-3 ng Disyembre (Sabado).

・Mangyaring tumawag sa 0120-712-160 upang makapagpareserba.

4.Bakuna para sa mga sanggol

•Ang mga sanggol na higit sa 6 na buwang gulang at wala pang 4 na taong gulang ay maaari nang magpaturok ng bakuna.

•Kinakailangang mag-apply para sa voucher upang makapagpaturok ng bakuna sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong 0120-712-160.

•Para sa mga reserbasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa ospital o klinika kung saan maaaring makapagpaturok ng bakuna.

•Kinakailangan ang pahintulot mula sa magulang o tagapag-alaga ng bata. Sila ay kinakailangang kasama rin sa araw ng pagpapabakuna.

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる