お問い合わせ・お申込み

Mga katanungan at Aplikasyon

Maraming salamat sa pagkakaroon ng interes sa mga aktibidad ng Manmaru Akashi.
Ang page na ito ay para sa mga katanungan at aplikasyon. Maaring mag tanong tungkol sa anumang bagay.
Maari rin mag-apply para sa mga kurso sa page na ito.
※Kung ang aplikante ay hindi nakatanggap ng tugon (Reply) sa loob ng isang lingo, mangyaring magtanong muli.

Pangalan Kailangan isulat ang buong pangalan ng aplikante

E-mail Address Kailangan isulat ang E-mail address

E-mail Address(Paki-sulat muli ang E-mail address) Kailangan isulat ang E-mail address

Cellphone/Telephone number Paki-sulat ang Cellphone/Telephone Number

Mag-apply para sa kurso

Pangalan ng aaplayan na klase

Uri ng mga tanong Importante

Maaring isulat ang iyong mga katanungan