Paunawa para sa ika-15ng Pebrero 2024 mula sa Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Anunsyo ng Pebrero 15

Maaari kang bumili ng mga recycled na kagamitan sa bahay.

Ang recycling ay ang paggamit muli ng mga bagay na itinapon o hindi na ginagamit. Sa lungsod ng Akashi, ang mga kagamitang inilalabas bilang basura ay inaayos at ibinebenta. Maaaring makita ng sinuman ang mga recycled na kagamitan sa ‘Akashi Clean Center’.

Lokasyon: 1131 Matsukage, Daikubo-cho, Akashi City, 1st floor ng ‘Akashi Clean Center’

Bukas ang exhibit mula Lunes hanggang Sabado, mula 8:30 ng umaga hanggang 4 ng hapon, maliban sa Linggo.

Kung mayroon kang gustong bilhin, mangyaring mag-apply. Kung mayroong dalawang o higit pang aplikante para sa parehong kagamitan, magaganap ang isang raffle. Para sa

karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang site code dito.

Para sa mga tanong tungkol sa artikulong ito, mangyaring kontakin ang ‘Resource Recycling Division’ sa 078-918-5794. Ang fax number ay 078-918-5793.

Makisama sa pagre-recycle ng mga maliit na electronic device at mantika ng tempura

Mangyaring tumulong sa recycling na isinasagawa ng Akashi City. Iniipon at ini-recycle ang mga maliit na electronic device at mantika ng tenpura na itinapon ng mga tao.

Kabilang sa 48 na uri ng mga maliit na electronic device ang mga computer, cellphone, at printer. Ang mga ito ay mayroong mahahalagang metal na maaaring ma-recycle at magamit sa paggawa ng bagong produkto.

Ang mga mantika ng tenpura na ginamit sa pagluluto ay ini-recycle at ginagamit sa mga sasakyan ng basura ng Akashi City.

May mga drop box para sa mga electronic device na gustong itapon. Para sa lokasyon ng mga drop box at iba pang detalye, mangyaring bisitahin ang website ng Akashi City.

Para sa mga tanong tungkol sa artikulong ito, mangyaring kontakin ang ‘Resource Recycling Division’ sa 078-918-5794. Ang fax number ay 078-918-5793.

May isang pagdiriwang na tinatawag na ‘World Fiesta-Akashi’.

Ang ‘World Fiesta-Akashi’ ay isang pagdiriwang na nagtatampok ng mga kultura mula sa iba’t ibang bansa. Ipinapakita rito ang mga sayaw at musika mula sa iba’t ibang bansa.

Ang nasabing pagdiriwang ay inihanda ng ‘Multicultural Center Manmaru Akashi’. May mga tindahan na nagbebenta ng tsaa at mga kakanin mula sa ibang bansa. Isang masayang

pagdiriwang ito. Hindi kailangan ang pagpaparehistro. Mangyaring magtungo at makisaya.

Petsa: Pebrero 23, 2024, mula 11 ng umaga hanggang 4 ng hapon Lokasyon: Akashi Shimin Hiroba (2nd floor ng Papio Akashi)

Libre ang entrance fee.

Para sa mga tanong tungkol sa artikulong ito, mangyaring kontakin ang ‘Multicultural Center Manmaru Akashi’ sa 078-915-8747. Ang email address ay info@manmaru-akashi.com.

Mga anunsyo patungkol sa bakuna sa corona

Maaaring magpabakuna para sa corona virus nang libre hanggang Marso 31, 2024.

Mangyaring tingnan ang website ng lungsod ng Akashi para sa mga impormasyon kung sino ang maaaring magpaturok ng bakuna, saan maaaring magpaturok, at kung paano kumuha ng reserbasyon.

  • Kung ikaw ay 12 taong gulang o mas matanda pa at hindi pa nakakapagpaturok ng una o pangalawang bakuna, maaari itong matanggap sa mga sumusunod na araw.

・Unang Pagkakataon: Marso 9, 2024, Sabado, mula 9 ng umaga

・Ikalawang Pagkakataon: Marso 30, 2024, Sabado, mula 9 ng umaga.

・Lokasyon: Akashi Municipal Hospital

・Ang numero ng telepono para sa mga reserbasyon ay 0120-712-160.

Maaaring tumawag mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. araw-araw.

‐ Ito ang numero ng telepono para sa bakuna laban sa coronavirus sa Akashi City.

・Ang numero ng telepono para sa konsultasyon tungkol sa bakuna laban sa coronavirus

ay 0120-712-160

・Ang numero ng fax ay 0120-655-695.

・Maaari kang tumawag mula 9:00 a.m. hanggang 5:00 p.m. araw-araw

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる