世界をつなぐ

Temporary Interpreter/Transaltion business (Ipapakilala ng Manmaru Akashi ang isang taong makakapag-interpret at makakagawa ng pagsasalin.)

Kung nahihirapan kang makipag-usap sa isang foreigner, ipapakilala ka ng aming grupo sa isang interpreter.
・Nais ng aming grupo gumawa ng mga trabaho na may kaugnayan sa dokmentasyon sa city hall.
・Nais ng aming grupo na maayos na ihatid ang aking mga intensyon sa mga foreigners.
・Nais ng aming grupo na maipaliwanang ng mabuti ang kumpanya para sa mga taong bumibisita
・Nais ng aming grupo gabayan ang mga turista.

Narito ang aking mga karanasan sa interpretasyon

・Pagtalakay sa tanggapan ng pamahalaan (Ingles/Arabic)
・Mga pamamaraan ng pag-apply ng insurance kapag pupunta sa ibang bansa. (Ingles)
・Ang insurance ay isang sistema kung saan ang isang insurance company ang magbabayad kung sakaling maaksidente o magkasakit.
・Kung may iba pang katanungan patungkol dito, maaring mag tanong sa pamamagitan ng telepono sa mga kumpanyang may punong-tanggapan sa ibang bansa. (Ingles)

Narito ang aking mga karanasan sa pagsasalin

・Pagsasalin ng kontrata (Ingles)
・Paggawa ng mga dokumento na ipapasa sa opisina ng gobyerno. (Ingles)
・Mga sulat sa mga kamag-anak (Ingles)
・Pag gawa ng mga menu ng restaurant (Instik)
・Pag-aayos ng mga kinakailangang dokumento para sa internasyonal na kasal. (Ingles)

Interpreter, local at international interpreter, telephone interpreter.

Ang intepreter ay gagamit ng consecutive interpreting.

Ang consecutive interpreting ay isang paraan ng pag interpret kung saan ang tagapagsalita ay gumagawa ng isang talumpati (O nagsabi ng ilang mga pangungusap habang ang interpreter ay nagtatala.)
・Kayang magbigay ng tumpak na interpretasyon, ngunit kailangan ng oras.

Detalyadong nilalaman
 • Mga lugar kung saan posible kasama ang Accompanying Interpreter: Kinki Region (Hyogo prefecture, Osaka prefecture, Kyoto prefecture, Nara prefecture, Wakayama prefecture, Shiga prefecture)
 • Mga wikang maaring ma-interpret (English, Chinese, Mongolian, Vietnamese, Thai, Russian, Arabic)
  Maaring magtanong tungkol sa iba pang mga wika.

※Ang mga presyong nakalista sa ibaba ay maaaring magbago.

Bayad para sa Accompanying Interpreter

Available ang interpretasyon mula 9:00 am hanggang 6:00pm.
Ang babayaran sa Accompanying Interpreter ay maaring tumaas kung sakaling ang oras nito ay lumampas (Overtime pay).

Mula 3 oras hanggang8 oras ang karagdagangsingil (Bawat oras)
Interpretasyon para sa mga layunin ng pagbebenta, gabay, at interpretasyon para sa turismo.30,000円75,000円10,000円
Interpretasyon upang makatulong sa pang araw-araw na pamumuhay/Interpretasyon sa mga tourist spot.20,000円50,000円7,000円
Isang interpreter na tutulong sa mga gawain na may kinalaman sa opisina ng gobyenro.10,000円25,000円4,000円
 • Kung mangyaring may bayarin sa transportasyon, kinakailangan itong bayaran. Ang dapat bayaran ay ang transportasyon mula sa tahanan ng interpreter patungo sa lungar kung saan kakailanganin o maisagawa ang interpretasyon.
 • Ang oras na kasama ang Interpreter ay “restricted time”Ibig sabihin nito ay ang bilang ng oras kasama ang Interpreter ay itinuturing oras ng trabaho ng Interpreter.
 • Kung ang oras ng trabaho ay umabot ng 8 oras, meron itong 1 oras na pahinga sa loob ng 8 oras.
 • Maaring gamitin ang intepreter para sa tourism ng National Licensed Guide Interpreter. < Mga taong may opisyal na sertipikasyon ng kakayahan sa pag-interpret >
 • May karagdagang singil kung sakaling ang nilalaman ng interpretasyon ay mahirap.
 • Bilang isang interpreter para tumulong sa mga gawain/usapin pang-administratibo, sisiyasatin ng Manmaru Akashi ang mga detalye ng kahihilingan.
  Kung matukoy ng aming grupo na ang kahilingan ay talagang kinakailangan, kami ay mag interpret para sa mga bayarin na nakalista sa itaas.

Bayad sa interpretasyon sa telepono (Pupunta ang intepreter sa lugar na nangangailangan ng interpretasyon ng tumatawag at mag-interpret sa telepono.)

Available ang interpretasyon mula 9:00 am hanggang 6:00pm.
Ang babayaran sa Accompanying Interpreter ay maaring tumaas kung sakaling ang oras nito ay lumampas (Overtime pay).

Hanggang 30 minuto ang pag-interpret sa telepono.Kapag ito ay umabot sa mahigit 30 minuto hanggang 1 oras.magkakaroon ito ng karagdagang singil bawat 10 minuto.
interpreter ng negosyo6,000円10,000円2,000円
Interpretasyon sa mga tanggapan ng pamahalaan para sa mga di-komersyal na layunin3,000円5,000円1,000円
 • Ang bayarin sa telepono ay hiwalay sa bayarin sa interpreter.
 • Ang Manmaru Akashi ang magpapasya sa lokasyon para sa interpreter. *Kung may lugar na gustong punatahan ng kliyente, magkakaroon ito ng hiwalay na bayad.
 • May karagdagang singil kung sakaling ang nilalaman ng interpretasyon ay mahirap.
 • Bilang isang interpreter para tumulong sa mga gawain/usapin pang-administratibo, sisiyasatin ng Manmaru Akashi ang mga detalye ng kahihilingan. Kung matukoy ng aming grupo na ang kahilingan ay talagang kinakailangan, kami ay mag interpret para sa mga bayarin na nakalista sa itaas.

Isalin ang mga dokumentong ihahatid sa opisina ng gobyerno at mga dokumento para sa pagbebenta.

Ang “Manmaru Akashi” ay nagsasalin ng mga dokumentong kailangan ng mga foreigners upang manirahan sa Japan. Nagsasalin din kami ng mga dokumento para sa mga kumpanyang magpapatakbo ng negosyo sa ibang bansa. Kung may nais kang iparating sa Manmaru Akashi, maaring maikpag-ugnayan sa amin.

Detalyadong nilalaman
 • Mga wikang maaaring isalin (English, Chinese, Mongolian, Vietnamese, Thai, Russian) Maaring magtanong tungkol sa iba pang mga wika.
 • Oras na kailangan para makumpleto ang gawain sa pagsasalin: 1 linggo o higit pa (Ang pagsasalin ay maaring umabot ng 1000 Japanese characters)

※Maaring makipag-ugnayan sa amin kung nais mong maisalin nang mabilis ang iyong dokumento.
※Ang mga presyo sa ibaba ay maaring magbago.

Bayad sa pagsasalin

※Wikang hapon na antas/may abilidad na mag basa at makaintindi ng diyaryo sa Japan.

1 Character/bokabularyopinakamurang presyo
Pagsasalin ng mga dokumento para sa pagbebenta17円~10,000円
Pagsasalin ng mga dokumentong ihahatid sa tanggapan ng pamahalaan.9円~3,000円
 • May karagdagang singil kung sakaling ang nilalaman ng interpretasyon ay mahirap.
 • Para sa pagsasalin ng mga dokumento na ihahatid sa tanggapan ng pamahalaan, susuriin namin ang mga detalye ng kahilingan dito. Kung matukoy namin na talagang kailangan ang kahilingan, isasalin namin ito. Ayon sa bayad na nakasulat sa itaas.
 • Matapos suriin nang detalyado nilalaman ng kahilingan, magpapasya kami kung maari itong isalin.