Paunawa sa Oktubre 1 2023 mula sa Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Anunsyo para sa Oktubre 1

Oktubre ay panahon ng mga Autumn Festival sa Akashi City.

Ito’y isang pagdiriwang kung saan nagpapasalamat para sa bungang inaani. Makakakita ang mga manonood ng mga nakakatuwang pagtatanghal tulad ng Futon Taiko, float parade o “yamakasa,” karosa ng mga diyos, at sayaw ng mga leon. Inaabangan ito ng mga tao dito sa ating komunidad. Pumunta na lang tayo sa malapit na Autumn Festival sa ating lugar.

]

  • Futon Taiko: Ito’y isang uri ng float parade na may malalaking kumot sa ibabaw. Ipinapasan ito ng mga tao habang sumasayaw at pinapakita sa madaming tao. Ito ay nagpapasaya ng mga tao na nanonood
  • Yamakasa: Ito’y isang float na dati ay iniisip na tagpuan ng mga diyos-diyosan mula sa bundok. Pwede makasakay dito.
  • Mikoshi o Karosa ng mga Diyos: Ito’y ang sasakyan ng mga diyos-diyosan sa panahon ng festival. Hindi tayo pinapayagang sumakay dito.
  • Lion dance: Isinasagawa ito ng mga taong nakasuot ng ulo ng leon upang palayuin ang masasamang espirito.

Narito ang kalendaryo ng Autumn Festival (Aki Matsuri) para sa Oktubre.

Sa buong Akashi City, mayroong 34 na mga simbahan kung saan itinuturing na may pagdiriwang. Sa mahigit 20 sa mga simbahang ito, maaaring makita ang tradisyunal na “Futon Taiko”

o ang malalaking drum na hugis kumot. Ang mga oras kung kailan maaaring makita

ang “Futon Taiko”

sa mga simbahan ay pangunahing ganito:

④ Iwaya Shrine: Oktubre 7, 2 p.m. ng hapon; Oktubre 8, 9 a.m. ng umaga

⑤ Izanami Shrine: Oktubre 15, 10 a.m. ng umaga

⑦ Oji Shrine: Oktubre 14, 11 a.m. ng umaga; Oktubre 15, 9:50 a.m. ng umaga

⑧ Hayashi Shrine: Oktubre 15, 9 a.m ng umaga (oras ng hapon ay hindi tiyak pa)

⑪ Toba Hachiman Shrine: Oktubre 7, 7 p.m. ng gabi; Oktubre 8, 6 p.m. ng gabi

⑭ Sumiyoshi Shrine (Shoin): Oktubre 8, sa tanghali ay papapasok na sa Daikubo Hachimangu

⑯.⑰ Sumiyoshi Shrine, otoshi shrine(Okubo-cho): Oktubre 14, 7 p.m. ng gabi; Oktubre 15, 1 p.m ng hapon

⑱ Sumiyoshi Shrine (Taniyagi): Oktubre 7, 1:10 p.m. ng hapon; Oktubre 8, 10 a.m ng umaga at 5 p.m. ng hapon

⑲ Sumiyoshi Shrine (Yagi): Oktubre 8, 10 a.m. ng umaga, 2:45 p.m. ng hapon, 5 a.m. ng hapon

⑳ Okubo Hachimangu Shrine: Oktubre 7, 7 p.m. ng gabi; Oktubre 8, 12 p.m. ng tanghali

㉑ Souken Shrine (Nishi-waki): Oktubre 7, 6 p.m. ng gabi

㉓ Otoshi shrine, (Higashiei) ㉔ Sumiyoshi Shrine, (Nishiei) ㉕ Sumiyoshi Shrine (Higashijima): Oktubre 14,  p.m. Magkikita-kita sa harap ng Ei Kejima Comprehensive market. Oktubre 15, ㉓ 4:30 p.m. ng hapon ; ㉔ 11 a.m. ng umaga ; ㉕ 1:30 p.m. ng hapon.

㉖ Sumiyoshi Shrine (Nakao): Oktubre 29, 11 a.m. ng umaga

㉗ Kanagasaki Shrine: Oktubre 8, 1 p.m. ng hapon

㉛ Shimizu Shrine: Oktubre 14, 8 a.m.  ng umaga; Oktubre 15, 2:30 p.m. ng hapon

㉜ Souken Shrine (Shimizu Shinden): Oktubre 7, 10 a.m. ng umaga, oras sa Oktubre 8 ay hindi tiyak pa

㉞ Mikuriya Shrine: Oktubre 22, 10 a.m ng umaga

Kung may mga tanong patungkol sa mga artikulong ito, mangyaring tawagan ang “Public Relations Office” sa telepono bilang 078-918-5001. Ang fax number ay 078-918-5101.

 Punta Tayo sa Akashi Park Upang Makita ang mga Chrysanthemum

Ang mga chrysanthemum ay isang sikat na halaman tuwing taglagas dito sa Japan at ito rin ay isang paboritong bulaklak sa Akashi City. Sa Akashi Park, mayroong taunang exhibit ng magagandang mga chrysanthemum mula Oktubre 21 hanggang Nobyembre 12. Libre ito.

Makikita mo dito ang malalaking at maliit na mga chrysanthemum pati na rin ang mga bonsai.

Ang mga halamang ito ay mula sa mga mamamayan ng Akashi at mula sa mga kalapit-lugar.

Kaya’t pumunta na at tingnan ang mga magagandang bulaklak na ito.

Kung may mga tanong tungkol dito, maaring tawagan ang

“Flower and Greenery Learning Garden” sa telepono: 078-924-6111.

Ang fax number: 078-924-6121.

 Libreng Flu Vaccine para sa mga 65 Taon Pataas

Para sa mga naninirahan sa Akashi City at may edad na 65 taon pataas, maaring magpa-flu vaccine ng libre mula Oktubre 1, 2023, hanggang Enero 31, 2024. Kakailanganin ang dokumento na nagpapatunay ng iyong edad (tulad ng health insurance card). Marami pong designated na medical facilities sa Akashi kung saan maaring magpa-appoint. Maari din tanungin ang iyong regular na doktor kung sila ay may magagandang vaccine. Kung walang mahanap na vaccine sa iyong doktor, mangyaring tawagan ang “Health Promotion Section” sa telepono: 078-918-5668 at fax number: 078-918-5584.

Para sa may edad na 60 hanggang 64 taon at mayroong malubhang karamdaman, maaring magtanong sa iyong doktor. Depende ito sa kung anong uri ng karamdaman ng pasyente, maari din makakuha ng libreng vaccine. Mangyaring tawagan ang “Health Promotion Section” para sa mga katanungan ukol dito.

 Para sa mga tanong ukol sa artikulong ito, mangyaring kontakin ang 保健予防課 (Health and Prevention Division/Section ; Hoken Yobouka). Ang kanilang telepono ay 078-918-5668. Ang fax number ay 078-918-5584.

Maaari nang magpaturok ng bagong bakuna laban sa coronavirus

Maaari nang magpaturok ng bagong bakuna para sa coronavirus mula Setyembre 20, 2023.

Ito ay isang bagong bakuna na nilikha para sa “Omicron XBB.1.5”.

(1) Mga taong maaaring makatanggap ng bagong bakuna laban sa coronavirus

Mga taong akma sa lahat ng sumusunod:

① 12 taong gulang o mas matanda

② Nakatanggap na ng bakuna laban sa coronavirus nang hindi bababa sa dalawang beses.

③ Mahigit 3 buwan na ang nakalipas mula noong huli nagpabakuna laban sa coronavirus.

(2) Voucher para sa pagtanggap ng bakuna sa coronavirus (“voucher sa pagpapabakuna”)

Magpapadala ang lungsod ng Akashi ng mga bagong voucher na ito sa mga nakatanggap ng bakuna sa coronavirus sa pagitan ng ika-8 ng Mayo at ika-19 ng Setyembre ng taong ito. Kulay orange ang nasabing bagong voucher.

Para sa lahat ng iba pang mamamayan, mangyaring gamitin ang lavander na mga voucher sa pagbabakuna na natanggap mula sa lungsod ng Akashi sa pagitan ng Abril at Hulyo ng taong ito.

(3) Paano gumawa ng reserbasyon

Mula ika-11 ng Setyembre, maaaring kumuha ng appointment upang magpaturok ng bagong bakuna sa coronavirus. Maaaring malaman kung paano gumawa ng reserbasyon at mga ospital at klinika kung saan maaaring magpabakuna gamit ang site code sa ibaba.   

Ito ang numero ng telepono para sa bakuna sa coronavirus sa lungsod ng Akashi:

・Ang numero ng telepono para sa mga reserbasyon upang makapagpaturok ng bakuna ay 0120-227-710.

・Ang numero ng telepono para sa konsultasyon tungkol sa bakuna laban sa coronavirus ay 0120-712-160.

・Maaaring tumawag mula 9:00 a.m. hanggang 5:00 p.m. araw-araw.

・Kung wala namang kakayahang makapagsalita sa telepono, mangyaring magpadala ng fax sa 0120-655-695.

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる