Paunawa para sa ika-15 ng March 2024 mula sa Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Anunsyo para sa March 15 issue

Tara at sumakay ng bus at papunta sa Akashi park kung saan namumulaklak ang mga sakura.

a Akashi park, maraming magagandang lugar kung saan maaring makakita ng magagandang cherry blossoms. Ipapakilala sa ibento na ito ang ilang mga lugar na pwedeng puntahan gamit ang bus para sa pagmamasid ng pamumulaklak ng cherry blossoms.

  • Tungkol sa “Ishigaya Park”

Ang Ishigaya Park ay kilalang pampublikong parke na may sikat na lugar kung saan

namumulaklak ang mga plum blossom, ngunit maganda rin ang mga namumulaklak na cherry blossoms dito. Ang cherry blossoms ay maganda sa katapusan ng Marso hanggang sa simula ng Abril.

Transportasyon: 10 minuto biyahe ng shinki bus mula hilagang bahagi ng JR Okubo Station. Sakayan: Mangyaring sumakay sa bus na patungo sa No.6 na bus papunta sa “Akashi Chuo Sports Center”.

Babaan: Mangyaring bumaba sa “Akashi Chuo Sports Center

  • Tungkol sa Kanegasaki Park

Sa Kanegasaki Park, maaaring makakita dito ng cherry blossoms habang naglalakad. Maaari rin makakita ng iba’t ibang uri ng ibon dito. Ang cherry blossoms ay maganda sa katapusan ng Marso hanggang sa simula ng Abril.

Transportasyon: 13 minuto biyahe ng Tako Bus Mini mula sa hilagang pinto ng JR Uozumi Station.

Sakayan: Mangyaring sumakay ng bus patungo sa No.8 na bus papunta sa Kanegasaki route.

Babaan: Mangyaring bumaba sa “Kitaura”. Mula doon, maglakad papunta sa hilaga ng 5 minuto.

  • Tungkol sa “Akashi Seaside Park”

Ang parke na ito ay malawak at mayroong nakatanim na halos 600 na puno ng cherry

blossoms. Ang cherry blossoms ay maganda sa katapusan ng Marso hanggang sa simula ng Abril. Bukod dito, kilala rin ang mga azalea flowers dito. Ang azalea ay maganda mula sa katapusan ng Abril hanggang sa katapusan ng Mayo.

Transportasyon: 24 minuto biyahe ng Sanyo Bus mula sa timog na pintuan ng JR Tsuchiyama Station.

Sakayan: Mangyaring sumakay sa bus patungo sa No.70 na bus papunta sa Artificial Island Circulation”.

Babaan: Mangyaring bumaba sa “Kaigan Puru Mae”. Agad matatanaw ang parke mula sa babaan.

  • Tungkol sa “Yakushi-in”

Sa templo na ito, maaari makita nang malapitan ang mga bulaklak ng “Botan” sa ingles at sa instik naman ito ay tawag “peony”.

Ang mga bulaklak ng peony ay maganda mula sa kalahating bahagi ng Abril hanggang sa katapusan ng Abril.

Transportasyon: 7 minuto biyahe ng Tako Bus mula sa timog na pinto ng JR Uozumi Station. Sakayan: Mangyaring sumakay sa bus patungo sa No.12 na bus papunta sa “Nishioka Higashi Route”.

Babaan: Mangyaring bumaba sa “Botanderaguchi”Mula doon, maglakad ng 3 minuto papuntang timog.

  • Tungkol sa “Sumiyoshi Shrine”

Ang Sumiyoshi Shrine ay kinikilala sa dami ng mga bulaklak ng hydrangea na marikit

na lumalabas dito. Ang mga bulaklak ng hydrangea ay maganda mula sa unang bahagi ng Hunyo hanggang sa gitna ng Hunyo. Taun-taon, may isang festival na tinatawag na “Ajisai Matsuri” na idinaraos sa gitna ng Hunyo.

Transportasyon: 4 minuto biyahe ng Tako Bus mula sa timog na pinto ng JR Uozumi Station.

Sakayan: Mangyaring sumakay sa bus patungo sa No.7 na bus papunta sa “Nishi- Eigashima route” No.12 na bus papunta sa Nishioka Higashi Route”.

Baba: Mangyaring bumaba sa “Sanyo-Uozumi Station”. Mula doon, maglalakad ng 5 minuto papuntang timog.

Tara na at pumunta sa Akashi park para pagmasdan ang pamumulaklal ng Cherry Blossoms/Sakura. Ang Akashi Park ay itinayo sa lugar ng “Akashi Castle.” Ito ay

kilalang-kilala dahil sa maraming cherry blossoms at magandang pamumulaklak nito.

Makakapag-enjoy rin dito dahil higit sa 1000 na puno ng cherry blossoms na namumulaklak at sa tanawin ng dating kastilyo.

Taun-taon, ang “Japan Weather Association ” ay nagpapalabas ng kanilang forecast para sa panahon kung kailan namumulaklak ang mga cherry blossoms. Para sa taong ito, inanunsyo na ang araw at buan ng pamumulaklak ng cherry blossoms sa Akashi Park ay magsisimula nang lumabas simula sa ika-25 ng Marso.

Anunayo patungkol sa Bakuna ng Corona virus.

Maaaring magpabakuna para sa corona virus nang libre hanggang Marso 31, 2024.

Mangyaring tingnan ang website ng lungsod ng Akashi para sa mga impormasyon kung sino ang maaaring magpaturok ng bakuna, saan maaaring magpaturok, at kung paano kumuha ng reserbasyon.

Kung ikaw ay 12 taong gulang o mas matanda pa at hindi pa nakakapagpaturok ng una o pangalawang bakuna, maaari itong matanggap sa mga sumusunod na araw.

・Ikalawang Pagkakataon: Marso 30, 2024, Sabado, mula 9 ng umaga.

・Lokasyon: Akashi Municipal Hospital

・Ang numero ng telepono para sa mga reserbasyon ay 0120-712-160.

Maaaring tumawag mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. araw-araw.


Ang paraan ng pagtanggap ng COVID-19 vaccine ay magbabago simula sa Abril 2024. Mangyaring suriin ang bagong paraan sa website ng Akashi City.


‐ Ito ang numero ng telepono para sa bakuna laban sa coronavirus sa Akashi City.

・Ang numero ng telepono para sa konsultasyon tungkol sa bakuna laban sa coronavirus

ay 0120-712-160

・Ang numero ng fax ay 0120-655-695.

・Maaari kang tumawag mula 9:00 a.m. hanggang 5:00 p.m. araw-araw

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる