Paunawa para sa ika-1 ng Enero 2024 mula sa Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Anunsyo ng Enero 1

Anunsyo tungkol sa listening session ng iba`t ibang bansa.

 Mayroong isang listening session sa Akashi City Library kung saan ang isang tao na galing sa Indonesia at naninirahan sa Akashi ay magtuturo tungkol sa mga bagay-bagay sa Indonesia. Narito ang mga mahahalagang detalye:

 Petsa at Oras: Pebrero 4, Linggo, 2:00 ng hapon hanggang 3:30 ng hapon

Bilang ng mga Kasali: 25 tao

Ang mga nais sumali ay maaaring pumunta sa Akashi City Library at magrehistro sa counter o magtungo sa kanilang telepono o fax para sa pagsali.

Ang pagtanggap ng aplikasyon ay magsisimula sa Enero 21, at “first-come, first-served” ang sistema. Ang telepono ay 078-918‐5800 at ang fax ay 078-913-6071.

Sa pag-fax, isulat ang sumusunod sa loob ng oras ng operasyon ng aklatan:

Petsa at Pangalan ng Event: “Pebrero 4, Listening session tungkol sa iba`t ibang bansa.”

Pangalan ng mga Kasali at Numero ng Fax ng nag-aaplay Kung meron, isulat din ang numero ng “Library: User Card.”

Para sa mga tanong tungkol sa artikulo na ito, mangyaring itanong sa Akashi City Library.

Magkakaroon ng klase tungkol sa Pagluluto ng pagkain ng indonesia

 Magkakaroon ng klase tungkol sa pagluluto ng pagkain ng Indonesia. Kahit sino man ay maaring sumali. Ang mga naninirahan sa Akashi na taga-Indonesia ay magtuturo ng masarap na lutuing ng Indonesia.

Narito ang ilang mahahalagang detalye: Petsa at Oras: Enero 31, 10:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon

Lugar: With Akashi (Aspia Akashi North Building, 8th Floor)

Bayad: 1000 Yen

Ang klase na ito ay itinaguyod ng “Multicultural Center Manmaru Akashi.” Ang mga nais sumali ay maaaring mag-aplay sa  “Multicultural Center Manmaru Akashi” sa pamamagitan ng telepono o email. Kapag nag-apply sa email, siguruhing isama ang pangalan at numero ng telepono ng nag-aaplay.

Ang pagtanggap ng aplikasyon ay magsisimula sa 10:00 ng umaga ng Enero 4.

Hanggang sa 16 na tao lamang ang maaaring sumali.

Ang telepono ay 078-915-8747, ang email address ay info@manmaru-akashi.com, at ang fax number ay 078-915-8748

Libreng Pagtanggap ng Bakuna laban sa Corona hanggang sa Marso 31, 2024

Ang mga nais magpabakuna, lugar ng pagbabakuna, at paraan ng pag-reserba ay maaaring alamin sa website ng Akashi City

Narito ang ilang mahahalagang impormasyon: Mula Enero 2024, tumawag direkta sa mga ospital o klinika para mag-reserba.

 Para sa mga taong 12 taong gulang pataas na hindi pa nakakatanggap ng unang at pangalawang dose, maaaring magpabakuna sa sumusunod na petsa:

 Unang Dose: Enero 23, Martes, 3:00 ng hapon

 Pangalawang Dose: Pebrero 13, Martes, 3:00 ng hapon

 Lugar: Akashi City Hospital

 Numero para sa Reserba: 0120-712-160

 Para sa iba pang detalye tungkol sa Corona vaccine sa Akashi City, maaaring tawagan ang 0120-712-160. Ang fax ay pwedeng ipadala sa 0120-655-695 para sa mga hindi makakausap sa telepono. Ang serbisyong ito ay bukas mula 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, araw-araw, maliban sa Enero 1, 2, at 3

Tara at subukan and iyong kakayanan sa larong ito.

 Sa mga bakasyon ng Bagong Taon, subukan ang larong “Find the Differences.” Tingnan ng mabuti ang dalawang larawan sa ibaba.

 May anim na pagkakaiba ang mga ito. Hanapin ang lahat ng pinagkaiba. (Ang sagot ay nasa ibaba ng pahinang ito.)

Sagot:

 1. Ang hugis ng Snowman

 2. Kulay ng sombrero ng Lolo na Octopus

 3. Ang rabbit sa loob ng snow

 4. Mga mata ng bahay na gawa sa snow

 5. Hugis ng wool

 6. Ang hugis ng snow sa pinakakaliwa

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる