Paunawa para sa ika-15 ng Disyembre 2023 mula sa Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Paunawa ng Disyembre 15 na isyu

Ang “Support Voucher” ay kinakailangang gamitin hanggang ika-31 ng Disyembre

 Ang “Support Voucher” ay maaaring gamitin tulad ng pera. Maaari lamang itong gamitin hanggang December 31 ng taong ito. Mangyaring maging maingat din dahil maaaring magsara ang mga tindahan sa katapusan ng taon kung kaya’t hangga’t maaari ay gamitin ito agad.

Tingnan ang mga tindahan na tumatanggap ng nasabing support voucher sa pamamagitan ng site code na ito.

Para naman sa mga hindi pa nakakatanggap ng voucher, mangyaring magpunta sa Akashi City Hall at tumanggap nito bago ang ika-28 ng Disyembre. Ang mga lokasyon at oras kung saan ito maaaring matanggap ay ang mga sumusunod:

Lokasyon: Akashi City Hall West Building 2nd floor

Oras: Lunes hanggang Biyernes 8:55 a.m. hanggang 5:40 p.m.

*Ang iidentification card ay kinakailangan upang makatanggap nito. Kung sakaling inatas sa ibang tao ang pagkuha nito, kakailanganin ang kanilang ID card kasama ang sarili mong ID card.

Kung mayroong anumang mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa tagapamahala ng support voucher. Ang numero ng telepono ay 078-918-5066. Ang numero ng fax ay 078-918-5334.

Mga ospital na maaaring puntahan sa katapusan ng Disyembre at Bagong Taon

 Sa katapusan ng Disyembre at sa Bagong Taon (December 30 hanggang January 3) ay maraming ospital na naktakdang magsara. Ngunit may ilang hospital na bukas pa rin.

• Maaari lamang magtungo sa ospital pag may lagnat, at mangyaring tumawag muna sa telepono bago pumunta.

• Para sa mga nais magpatingin ng kanilang tenga, ilong at lalamunan, tawagan ang mga sumusunod: Night and Holiday Emergency Clinic (telepono: 078-937-8499, Fax number: 078-937-8400)

• Para sa mga nais magpunta sa surgery department mangyaring tumawag sa Bureau of Fire (telepono: 078-921-0119, Fax number: 078-927-0119)

• Maaaring magbago ang listahan ng mga bukas na ospital, kung kaya’t i-check ito sa website ng Akashi City Medical Association.

• Para sa mga emergency na konsultasyon para sa mga bata, tawagan ang Pediatric Emergency Medical Consultation (telepono: 078-937-4199) . Ito ay bukas araw-araw mula 8:30 PM hanggang 11:30 PM.

Mag-ingat sa Pagtatapon ng Basura sa Katapusan ng Taon at Simula ng Bagong Taon

Sa katapusan ng Disyembre at simula ng Enero ay magbabago ang mga araw ng pagkolekta ng basura. Mangyaring itapon ang basura sa mga sumusunod na araw: December 30 (Biyernes), December 31 (Sabado), at January 7 (Linggo).

● Sa “Silangang Distrito” na kinokolekta ang basurang pwedeng sunugin tuwing Lunes at Huwebes.

– Mga basurang maaaring sunugin: Disyembre 28 (Huwebes), Disyembre 30 (Sabado), Enero 4 (Huwebes), Enero 8 (Lunes)

– Mga basurang hindi maaaring sunugin: Disyembre 20 (Miyerkules), Enero 7 (Linggo)

– Recyclables: Disyembre 27 (Miyerkules), Enero 10 (Miyerkules) (Halimbawa recyclables ay mga lata, bote, at PET bottles).

● Sa “Silangang Distrito” na kinokolekta ang basurang pwedeng sunugin tuwing Martes at Biyernes.

– Mga basurang maaaring sunugin: Disyembre 29 (Biyernes), Disyembre 31 (Linggo), Enero 5 (Biyernes), Enero 9 (Martes)

– Mga basurang hindi maaaring sunugin: Disyembre 20 (Miyerkules), Enero 7 (Linggo)

– Recyclables: Disyembre 27 (Miyerkules), Enero 10 (Miyerkules) (Recyclables ay mga lata, bote, at PET bottles).

● Sa “Kanlurang Distrito” na kinokolekta ang basurang pwedeng sunugin tuwing Lunes at Huwebes.

– Mga basurang maaaring sunugin: Disyembre 28 (Huwebes), Disyembre 30 (Sabado), Enero 4 (Huwebes), Enero 8 (Lunes)

– Mga basurang hindi maaaring sunugin: Disyembre 27 (Miyerkules), Enero 10 (Miyerkules)

– Recyclables: Disyembre 20 (Miyerkules), Enero 7 (Linggo) (Recyclables ay mga lata, bote, at PET bottles).

● Sa “Kanlurang Distrito” na kinokolekta ang basurang pwedeng sunugin tuwing Martes at Biyernes.

– Mga basurang maaaring sunugin: Disyembre 29 (Biyernes), Disyembre 31 (Linggo), Enero 5 (Biyernes), Enero 9 (Martes)

– Mga basurang hindi maaaring sunugin: Disyembre 27 (Miyerkules), Enero 10 (Miyerkules)

– Recyclables: Disyembre 20 (Miyerkules), Enero 7 (Linggo) (Recyclables ay mga lata, bote, at PET bottles).

Para sa mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring i-direct sa “Office of Collection Services” sa numerong ito: 078-918-5780 at ang numerong fax ay 078-918-5781.

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる