Paunawa para sa ika-1 ng Pebrero 2024 mula sa Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Anunsyo ng Pebrero 1

Isang propesyonal na koponan ng soccer ang magtuturo ng soccer sa mga Bata

Mayroong soccer class ng isang propesyonal na soccer team na “Vissel Kobe”.

Inaanyayahan ang lahat ng mga magulang at anak na makibahagi sa nasabing klase.

 • Petsa at Oras: ika-24 ng Pebrero (Sabado). Mayroong dalawang sesyon sa isang araw kung

kaya’t maaaring lumahok sa alinman sa isa.

 1. Mula 10:00 am hanggaang 11:30 am.
 2. Mula 1:30 pm Hanggang 3:00 pm
 • Lugar: Okura Coast Multipurpose Square
 • Target: Mga anak at magulang. Ang mga bata ay mula 5 taong gulang hanggaang ika-2 baitang ng elementarya sa ika-31 ng Marso ng taong ito.
 • Bilang ng maaaring makalahok: 30 Bata bawat sesyon. (60 tao kabilang ang mga magulang at mga anak)
 • Bayad: Libre
 • Mga kailangang dalhin: Mangyaring magdala ng soccer ball. Maaaring mag-register hanggang ika-13 ng Pebrero sa pamamagitan ng alinman sa QR code sa ibaba o e-mail.
 • Ang e-mail ay dapat na naka-address sa “Sports Promotion Officer” (event-spo@city.akashi.lg.jp)
 • Mangyaring isulat ang mga sumusunod at mag-register.
  • Pakisulat sa subject ng e-mail ang “Nais Kong lumahok sa soccer class para sa mga magulang at anak”
  • Oras ng sesyon na nais makalahok. Mamili at isulat kung pang-umaga o pang-hapon.
  • Pangalan ng mga lalahok na magulang at anak. Mangyaring isulat din ang mga pangalan sa furigana.
  • Edad ng mga bata. Kung ang iyong anak ay isang mag-aaral sa elementarya, mangyaring isulat din ang taong at grado nito.
  • Postal code, address at numero ng telepono
  • Kung may mga nais lamang manood, isulat din ang bilang nito.
 • Kung sakaling maraming mag-register, pipiliin ang ang mga maaaring lumahok sa pamamagitan ng isang lottery.
 • Ang resulta ng lottery ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo.

Kung mayroong anumang katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Seksyon ng Sports Promotion. Ang numero ng telepono away 078-918-5624. Ang numero naman ng fax ay 078-918-5194

 Pagbubukas ng baseball class para sa mga bata

Ang baseball ay isang sikat na sport sa Japan at si Nobuyuki Hoshino, isang dating propesyonal na baseball player ang magtuturo ng baseball sa mga Bata.

 

 • Petsa at oras: Linggo, ika-10 ng Marso, 10:00 a.m. hanggang tanghali

(Magsisimula ang pagtanggap sa reception mula 9:30 a.m.)

 • Lokasyon: No. 17 Ike Uozumi Minna Park
 • Mga maaaring lumahok: Mula 1st grade hanggang 3rd grade ng elementarya
 • Bilang ng tao na maaaring makalahok: 50 tao
 • Gastos: Libre
 • Mga kinakailangang dalhin: Mangyaring magdala ng baseball bat at gloves
 • Address ng aplikasyon: “Fureai Baseball Class Office” (matatagpuan sa loob ng “No. 17 Ikeuozumi Minna Park”) Postal code: 674-0074 Address: 1 Shimizu, Uozumi-cho, Akashi-shi
 • Paraan ng pag-apply: Mangyaring mag-apply bago ang ika-20 ng Pebrero sa pamamagitan ng pagpunta sa Fureai Baseball Class Office, o sa pamamagitan ng postcard o email. (Mangyaring siguruhin na makakarating ang postcard hanggang sa ika-20 ng Pebrero.)

Kung mag-reregister sa pamamagitan ng postcard o email, mangyaring isulat ang sumusunod:

1) Pangalan at edad ng mga kalahok na bata (hanggang 2 tao ang maaaring mag-register)

2) Pangalan, tirahan, at numero ng telepono ng magulang

3) Kung ang anak ay nasa isang baseball team, isulat rin ang pangalan ng koponan

Kung sakaling maraming mag-register, magkakaroon ng lottery. Ang mga resulta ng lottery ay aabisuhan sa pamamagitan ng koreo. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan dito.

Kung mayroong anumang mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Fureai Baseball Class Office. Ang numero ng telepono ay 078-939-6077 at ang email address ay kouenn17-01@outlook.jp.

Magkakaroon ngg isang pulong kung saan maaaring magkaroon ng kaalaman sa mga bansang Taiwan at Uzbekistan

Magkakaroon ng isang pagpupulong upang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga banyagang bansa sa Akashi Citizen Library.

Isang boluntaryo mula sa Taiwan at isa mula sa Uzbekistan ang magtuturo ng iba’t ibanag impormasyon patungkol sa kanilang mga bansa.

 1. Patungkol sa Taiwan
 2. Petsa at oras: Linggo, ika-18 ng Pebrero mula 2:00 pm hanggang 3:30 pm
 3. Bilang ng maaaring lumahok: 25 tao
 • Patungkol sa Uzbekistan
 • Petsa at oras: Linggo, ika-3 ng Marso, 2:00 pm hanggang 3:30 pm
 • Bilang ng maaaring lumahok: 25 tao

Kung nais lumahok, mangyaring pumunta sa Akashi Citizen Library at mag-apply sa counter, o sa pamamagitan ng telepono o fax. Magsisimula ang mga aplikasyon para sa (1) “Taiwan” sa ika-4 ng Pebrero. (2) Magsisimula naman ang sa “Uzbekistan” sa ika-18 ng Pebrero. Ang mga aplikasyon ay first-come, first-served basis.

Ang numero ng telepono ay 078-918-5800. Ang numero ng fax ay 078-913-6071.

Kung mag-reregister sa pamamagitan ng fax, mangyaring isulat ang sumusunod at ipadala ito sa library sa mga oras na bukas ito.

 • Petsa at pangalan ng kaganapan: (1) ay “Pebrero 18, pag-usapan ang mundo ng mga dayuhan”, (2) ay “Marso 3, pag-usapan ang mundo ng mga dayuhan”
 • Pangalan ng lalahok at sariling numero ng facsimile
 • Kung mayroong library card, mangyaring isulat din ang numero ng card. 

Kung mayroong anumang mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Akashi Citizen Library. Ang numero ng telepono ay 078-918-5800. Ang numero ng fax ay 078-913-6071.

Maging maingat sa panahon ng taga-lamig! Impeksyon mula sa RS virus

Ito ay isang sakit na maaaring kumalat sa pamamagitan ng paghawak sa mga bagay na may virus o sa pamamagitan ng paglanghap ng virus kapag umuubo o bumabahing. Para sa mga sanggol, ito ay isang sakit na kasing delikado ng trangkaso. Mangyaring kumunsulta agad sa doktor kung sakaling makaramdam ng mga sumusunod na sintomas:

 1. May lagnat
 2. May sipon at barado ang ilong
 3. May ubo at nakakaramdam ng hirap sa paghinga.

Mangyaring gawin ang mga sumusunod upang maiwasang magkasakit.

 1. Laging maghugas ng kamay.
 2. Disimpektahin ang mga laruan, atbp.
 3. Huwag pumunta sa mga lugar kung saan maraming tao.

Kung mayroong anumang mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Health Prevention Division. Ang numero ng telepono ay 078-918-5421. Ang numero ng fax ay 078-918-5441.

Mga anunsyo patungkol sa bakuna sa corona

Maaaring magpabakuna para sa corona virus nang libre hanggang Marso 31, 2024.

Mangyaring tingnan ang website ng lungsod ng Akashi para sa mga impormasyon kung sino ang maaaring magpaturok ng bakuna, saan maaaring magpaturok, at kung paano kumuha ng reserbasyon. (Maaari  itong suriin sa pamamagitan ng QR code sa kanan.) 

 • Kung ikaw ay 12 taong gulang o mas matanda pa at hindi pa nakakapagpaturok ng una o pangalawang bakuna, maaari itong matanggap sa mga sumusunod na araw.

・Unang oras: Martes, Pebrero 13, 2024 mula 3:00 p.m.

・Ikalawang oras: Sabado, Marso 9, 2024, mula 9:00 a.m.

・Lokasyon: Akashi Municipal Hospital

・Ang numero ng telepono para sa mga reserbasyon ay 0120-712-160.

Maaaring tumawag mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. araw-araw.

‐ Ito ang numero ng telepono para sa bakuna laban sa coronavirus sa Akashi City.

・Ang numero ng telepono para sa konsultasyon tungkol sa bakuna laban sa coronavirus

ay 0120-712-160

・Ang numero ng fax ay 0120-655-695.

・Maaari kang tumawag mula 9:00 a.m. hanggang 5:00 p.m. araw-araw

Pakikiisa sa pagsisikap na makatipid ng tubig

 Ang tubig na ginagamit natin mula sa gripo ay mula sa isang malaking imbakan. Ngunit dumalang Ang paag-ulan simula Setyembre 2023, kung kaya’t unti-unti nang nauubos ang naka-imbak na tubig. Kung magpapatuloy ang kakulangan sa ulan, maaaring mawalan ng sapat na tubig para sa pang araw-araw na pangangailangan. Kaya’t ipinapaalala ang pagsisikap na magtipid sa tubing.

   1. Huwag sayangin ang tubig mula sa gripo.

   2. Gamitin ang tubig sa paliguan para sa ibang bagay tulad ng paglalaba.

   3. Sa paghugas naman ng gulay at pinggan, gamitin ang naimbak na tubing.

   Sa mga katanungan ukol sa artikulong ito mangyaring makipag-ugnayan sa “Water Department Management Planning Division”. Ang telepono ay 078-918-5064 at ang fax number ay 078-911-4066.

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる