Paunawa para sa ika-15 ng Enero 2024 mula sa Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Anunsyo ng Enero 15

 Handa kaba para sa lindol?

 Noong ika-1 ng Enero, ngayong taon, nangyari ang “Reiwa 6 Noto Peninsula Earthquake” sa Noto area ng Ishikawa prefecture at malaki ang pinansalang dinulot ng lindol sa nasabing lugar. Sa malapit na hinaharap, sinasabi na ang ‘Nankai Trough Mega Earthquake’ ay maaaring mangyari at magdudulot din ng malaking pinsala sa lungsod ng Akashi. Hindi natin alam kung kailan muli maaaring magkaroon ng lindol kung kaya’t kinakailangang maging handa palagi para dito.

 a. Gawing ligtas ang lugar kung saan natutulog.

Huwag maglagay ng mga bagay na madaling matumba malapit sa inyong tulugan o mga labasan. Ang ilan sa mga mataas na bagay na madaling matumba ay ang ref at bookshelf. May mga kagamitan na maaaring makatulong upang hindi ito madaling matumba hindi ito mabuwal, kung kaya’t gamitin ito.

 b. Sa oras ng lindol o baha, siguruhing alam ang mga paraan sa pangangalap ng impormasyon.

Kapag nakarehistro sa ‘Disaster Net Akashi,’ maaaring malaman ang mga kinakailangang impormasyon para sa mga nasabing sakuna. Upang makapagparehistro, mangyaring mag-email sa akashi@bosai.net nang walang anumang teksto sa mensahe at makakatanggap kayo ng sagot na kung saan naglalaman ng paraan ng pagpaparehistro sa ‘Disaster Net Akashi.’ Maaari rin magparehistro gamit ang site code dito.

c. Tignang maigi ang mga hazard map.

Makikita sa hazard map ang mga mapanganib na lugar sa lungsod ng Akashi.  Suriin nang maigi ang lugar na tinitirahan sa mapa at alamin kung saan maaaring lumikas, kung saan ang tamang daanan, at magplano ng mabuti kung paano makikipag-ugnayan sa pamilya kung sila ay sakaling lumikas sa ibang lugar. Maaaring makita ang Hazard Map gamit ang site code na ito.

d. Ihanda mula ngayon ang mga kinakailangang bagay sa oras ng lindol o baha. Para sa mga karagdagang detalye, mangyaring tingnan ang Hazard Map.

Sa oras ng lindol, palaging isipin at gawing prayoridad ang inyong kaligtasan.

Ang unang hakbang para sa kaligtasan sa oras na mangyari ang lindol ay:

Sa mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring ituro sa General Safety Measures Office. Ang telepono ay 078-918-5069 at ang fax number ay 078-918-5140.

 Sa ika-17 ng Enero, magkakaroon ng isang “Shakeout Drill”.

Ang ‘Shakeout Drill’ ay isang pagsasanay sa komunidad upang matuto ng mga hakbang upang mailigtas ang sarili mula sa lindol.

Sa alas-10 ng umaga ng ika-17 ng Enero, magkakaroon ng isang anunsyo mula sa mga speaker sa mga paaralan at parke na nagsasabing may lindol. Ito ay isang anunsyo para sa pagsasanay. Maaring magkaroon din ng tunog mula sa lindol sa iyong smartphone para sa pagsasanay na ito.

Sa oras na marinig ang tunog o anunsyo ng lindol, agad na bumaba at itago ang ulo at huwag gumalaw ng isang minuto.

Mahalagang sumali sa pagsasanay na ito upang maging handa at mapanatiling kalmado ang sarili sa oras na dumating ang totoong lindol.

Sa mga katanungan patungkol sa artikulong ito ay maari itanong sa ‘General Safety Measures Office.’ Ang telepono ay 078-918-5069 at ang fax number ay 078-918-5140.

Pakikiisa sa pagsisikap na makatipid ng tubig

 Ang tubig na ginagamit natin mula sa gripo ay mula sa isang malaking imbakan. Ngunit dumalang Ang paag-ulan simula Setyembre 2023, kung kaya’t unti-unti nang nauubos ang naka-imbak na tubig. Kung magpapatuloy ang kakulangan sa ulan, maaaring mawalan ng sapat na tubig para sa pang araw-araw na pangangailangan. Kaya’t ipinapaalala ang pagsisikap na magtipid sa tubing.

   1. Huwag sayangin ang tubig mula sa gripo.

   2. Gamitin ang tubig sa paliguan para sa ibang bagay tulad ng paglalaba.

   3. Sa paghugas naman ng gulay at pinggan, gamitin ang naimbak na tubing.

   Sa mga katanungan ukol sa artikulong ito mangyaring makipag-ugnayan sa “Water Department Management Planning Division”. Ang telepono ay 078-918-5064 at ang fax number ay 078-911-4066.

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる