Paunawa para sa ika-1ng Abril 2023 mula sa Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Paunawa mula sa isyu ng ika-1 ng Abril

Ang mga matatanda at bata ay dapat magsuot ng helmet kapag nagbibisikleta

Mula Abril 1 ay magkakaron ng pagbabago sa mga patakaran sa trapiko.

Ang lahat ng nagbibisikleta ay pinakikiusapang magsuot ng helmet.

Ang helmet ay isang hard hat na isinusuot upang protektahan ang ulo sa sakaling mahulog o maaksidente habang nagbibisikleta. Ito ay walang parusa, ngunit inaanyayahan ang lahat para sa inyong sariling kaligtasan.

Aksidente sa pagbibisikleta (2022, Hyogo Prefecture)

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga rason na nagdudulot ng kamatayan:

Kung mayroong anumang mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa “Sangay ng Kaligtasan ng Trapiko”. Ang numero ng telepono ay 078-918-5036. Ang facsimile number naman ay 078-918-5110.

Maaaring magamit ang mga bangka sa Akashi Park sa mababang presyo

Ito ay para sa mga batang wala pang 18 taong gulang na nakatira sa lungsod ng Akashi. Maaaring magamit ang bangka sa mababang rate hanggang Marso 31 sa susunod na taon. Ang pangkalahatang bayad ay 900 yen, ngunit ang bayad para sa mga batang wala pang 18 taong gulang ay 620 yen lamang. Ang mga matatanda ay maaari ring sumakay sa bangka kasama ang mga nasabing bata.

Kinakailangan ang “subsidy ticket” upang magamit ito sa mababang presyo. Ang “subsidy ticket” ay isang voucher na ginawa ng lungsod ng Akashi upang malaman kung ang bata ay wala pang 18 taong gulang. Ang “subsidy ticket” ay matatagpuan sa boat boarding area sa Akashi Park. 

Pakisulat ang address at pangalan ng bata sa “subsidy ticket” at mangyaring bumili ng 620 yen na “ride ticket”. Ang “ride ticket” ay isang tiket para sa pagsakay sa bangka. Maaaring gumamit ng isang bangka na may isang “ride ticket”.

Pakibigay ang “subsidy ticket” at “ride ticket” sa staff. Ito ay mula Abril hanggang Oktubre, ngunit sarado ito tuwing Martes. Kung ang Martes naman ay isang pampublikong holiday, hindi ito magsasarado. Mula Nobyembre hanggang sa Marso sa susunod na taon naman ay sarado ito tuwing weekdays. Maaaring gamitin ang bangka mula 10:00 am hanggang 4:30 pm. Available ito mula 10:00 am hanggang 5:00 pm tuwing Sabado, Linggo at mga pampublikong holiday mula Abril hanggang Oktubre.

Kung mayroong anumang mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa “Child-rearing Support Division”.

Ang numero ng telepono ay 918-5597. Ang facsimile number naman ay 918-6191.

Paunawa tungkol sa bakuna para sa corona

Maaari na lamang magpabakuna sa corona hanggang ika-31 ng Marso sa susunod na taon.

1.        Bakuna para sa Omicron

(1)          Mga taong maaaring magpabakuna

-Ang mga taong lampas sa edad na 12 na nakatanggap ng una at pangalawang bakuna

(2) Paraan ng pagpapareserba

Mangyaring tumawag sa 0120-227-710 para magpareserba. Maaari ring magpareserba sa reservation site.

Magiging available ang bakuna para sa ommicron hanggang Mayo 7, 2023. Kung nais magpabakuna nito, mangyaring kumuha ng appointment sa lalong madaling panahon.

(3) Bakuna para sa mga sanggol na nasa anim na buwan hanggang 11 taong gulang

-Para naman sa mga reserbasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa ospital o klinika kung saan maaaring magpaturok ng bakuna.

-Kinakailangan ang pahintulot mula sa magulang o kahalili ng magulang upang makapagpabakuna. Kailangan ding sila ay kasama sa pagpapaturok ng bakuna.

  • Voucher para sa pagtanggap ng bakuna
  • Mga sanggol at bata na nasa ika-anim na buwan hanggang 4 na taong gulang: Mangyaring tumawag sa 0120-712-160 upang makapag-paregister ng voucher
  • Mga batang nasa edad 5 hanggang 11 taong gulang: Ipapadala ng Akashi ang mga voucher kung kaya’t mag-antay hanggang sa ito ay dumating.

Mga bakuna mula Mayo 8, 2023

・Mula sa ika-8 ng Mayo, maaari nang makapaturok ng karagdagang mga bakuna.

・Mula Abril 12, magpapadala ang Akashi City ng voucher upang makapagpaturok ng karagdagang bakuna. Mangyaring maghintay lamang hanggang sa dumating ito.

4. Numero ng telepono para sa Corona vaccine sa lungsod ng Akashi

・Ang numero ng telepono para sa mga reserbasyon sa bakuna sa coronavirus sa Akashi City ay 0120-227-710.

・Ang numero ng telepono para sa pag-aplay para sa isang voucher upang makapagpabakuna ay 0120-712-160.

・Kung hindi naman makapagsalita sa telepono, mangyaring magpadala ng fax sa 0120-655-695.

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる