Konsultasyon sa pang araw araw na buhay para sa mga dayuhan

目次

Nobyembre 25 (Sabado)  10:00~14:00   Akashi Shimin Hiroba

Mayroong libreng konsultasyon tungkol sa pamumuhay ng mga dayuhan. Unang-una na ang tungkol sa trabaho・ paano humanap ng trabaho・ estado ng residensiya・ paghahanap ng matitirahan・ medikal na pangangalaga・ edukasyon (kunsultasyon para sa high school at kolehiyo)

May mga iksperto sa bawa`t consultation booth. Ang pagpapa-konsulta ay WALANG BAYAD. Hindi na kailagan magpa-reserba. Kung kailangan ng tagapag-salinwika o interpreter mangyaring magsabi sa staff pagdating sa lugar ng konsultasyon.

Akashi Shimin Hiroba

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる