Anunsyo ika-15 ng Disyembre 2022 na isyu mula Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Anunsyo mula sa isyu ng ika-15 ng Disyembre

Library Fiesta 2023

Ang library fiesta ay isang selebrasyon para sa mga libro.

Si Mr.Yoshifumi Hasegawa ay gumagawa ng mga picture book at magbabasa ng picture book para sa lahat. Bukod dito, mayroon din ukulele performance.

 • Mula 10:30am hanggang 12:15 pm ng ika-28 ng Enero (Sabado)

Magsisimula tumanggap ng aplikasyon mula 10:00am

 • Lokasyon: Ika-8 palapag ng ASPIA Akashi North Building
 • Kahit sino maaaring magpa-register.
 • Limitasyon: 50 katao ang maaaring makasali
 • Mangyaring magpa-register sa pamamagitan ng QR code, postcard, fax, o email bago ang ika-28 ng Disyembre.
 • Una, isulat ang pangalan, postal code, address, at numero ng telepono.
 • Kung nais magsama ng ibang tao, pakisulat din ang kanilang pangalan.

Maaring magsama ngunit hanggang 3 tao lamang

 • Pakisulat kung ang aplikante ay gumagamit ng wheelchair
 • Para sa mga aplikasyon at katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Honmachi Promotion Section “Picture Book Live Section”.
 • Address: Akashi City Hall, 673-8686.
 • Telepono: 078-918-5209/Fax: 078-918-5155.
 • Email: hon__event@city.akashi.lg.jp.
 • Mayroon ding recycling book fair sa araw na ito.
 • Ang recycling book fair ay isang event kung saan mamimigay ng libreng libro at magasin mula sa library.
 • Ito ay gaganapin ng tatlong beses mula sa ika-28 ng Enero 2023.
 •  Mula 1:00 p.m. hanggang 1:45 p.m. (limitasyon: 60 katao)

② Mula 2:00 p.m. hanggang 2:45 p.m. (limitasyon: 60 katao)

③ Mula 3:00 p.m. hanggang 3:45 p.m. (limitasyon: 60 katao)

Ang bawat aplikante ay maaring makakuha hanggang 20 na aklat. Pakiusap lang para sa mga aplikante na mag dala ng sariling bag/eco bag.

Kahit sino maaaring magpa-register.

Ito ay gaganapin ng tatlong beses na may limit ng 60 katao bawat sesyon.

Ang bawat aplikante ay maaaring lumahok nang isang beses lamang. Hindi rin maaring mamili ng oras ng pagpunta.

Mangyaring ipadala ang iyong aplikasyon sa pamamagitan ng postcard upang ito ay dumating sa ika-27 ng Disyembre.

Pakisulat ang iyong pangalan, postal code, address at numero ng telepono sa return postcard.

Ang aplikante ay maari lamang mag apply ng isang beses sa isang return postcard.

Mangyaring ipadala ito sa “Recycle Book Fair Section, Akashi Public Library, 1-6-1 Daiakashi-cho, Akashi-shi, 673-8567”.

Kung mangyaring madaming sumali sa mga picture book event o recycling book fair, magsasagawa ang Akashi Public Library ng lottery (Random na pagpili).

Ang mga resulta ay ipapadala sa pamamagitan ng post office sa kalagitnaan ng Enero.

Tanging mga aplikante lamang na nakatanggap ng mail/post office mula sa Akashi Public Library ang maaring sumali sa magaganap na event.

Mga ospital na bukas sa katapusan ng taon at Bagong taon

Sa katapusan ng taon, mga opisyal na holiday, at Bagong Taon (Mula Disyembre 30 hanggang Enero 3) ay magsasara ang karamihan sa mga ospital. Ngunit ang mga ospital na nakalista sa ibaba ay bukas mula Disyembre 30 hanggang Enero 3.

 • Kung ang aplikante ay mayroong lagnat, siguraduhing makipag-ugnayan muna sa pamamagitan ng telepono bago pumunta sa ospital.
 • Kung nais ng aplikante na pumunta sa ospital para sa may mga problema sa tainga, ilong, o lalamunan, mangyaring kumonsulta sa pang-gabi/holiday emergency clinic. (Telepono: 078-937-8499/Fax: 078-937-8400).
 • Kung nais ng aplikante pumunta para sa operasyon, mangyaring tumawag sa departamento ng bumbero (ang numero ng telepono ay 078-921-0119, fax number ay 078-927-0119).
 • Paalala: Maaaring magbago ang schedule ng mga ospital na bukas sa katapusan ng taon at bagong taon kung kaya’t suriin ang website ng Akashi City Medical Association.

*1 Kagawaran ng medikal

 • Sinusuri ng internal medicine ang mga sakit tulad ng sipon at pananakit ng tiyan.
 • Sinusuri ng isang pediatrician ang sakit ng isang bata.
 • Sinusuri ng dentista ang sakit sa ngipin.
 • Sinusuri ng isang orthopedic surgeon ang pananakit ng buto at kalamnan.
 • Sinusuri ng isang ophthalmologist ang mga sakit sa mata.
 • Kung ang anak ng aplikante ay may problema sakit o pinsala, maaari kumunsulta kahit sa   gabi.

 Konsultasyon sa Telepono na Pang-emerhensiyang. Telepono ng Pediatric: 078-937-4199.

 Bukas ang konsultasyon araw araw mula 8:30 pm hanggang 11:30 pm.

 • Tungkol sa Corona maaari ring sumangguni sa katapusan ng taon at mga pista opisyal sa Bagong Taon.

Bukas ang konsultasyon araw araw mula 9:00 am hanggang 6:00 pm.

Telepono: 078-918-5439/Fax: 078-918-5441.

Pakitandaan ang mga araw ng koleksyon ng basura sa katapusan ng Disyembre at simula ng Enero

Ang mga araw ng koleksyon ng basura ay nagbabago sa pagitan ng katapusan ng Disyembre at simula ng Enero.

Mangyaring bigyang-pansin ang Disyembre 31, 2022 (Sabado), Enero 4, 2023 (Miyerkules), at Enero 8, 2023 (Linggo), at itapon ang basura sa susunod na araw.

 • Mangolekta ng nasusunog na basura sa “Eastern district” tuwing Lunes at Huwebes

Nasusunog na Basura: ika-29 ng Disyembre (Huwebes), ika-31 ng Disyembre (Sabado), ika-5 ng Enero (Huwebes), ika-9 ng Enero (Lunes)

Mga basurang hindi masusunog: ika-21 ng Disyembre (Miyerkules), ika-8 ng Enero (Linggo)

Recyclable na basura: Disyembre 28 (Miyerkules), Enero 11 (Miyerkules) (Ang mga recyclable na basura tulad ng mga lata, walang laman na bote, at PET bottle.)

 • Ang “Eastern District” ay nangongolekta ng nasusunog na basura tuwing Martes at Biyernes

Nasusunog na Basura: ika-27 ng Disyembre (Martes), ika-30 ng Disyembre (Biyernes), ika-4 ng Enero (Miyerkules), ika-6 ng Enero (Biyernes)

Mga basurang hindi nasusunog: ika-21 ng Disyembre (Miyerkules), ika-8 ng Enero (Linggo)

Mga recyclable na basura: ika-28 ng Disyembre (Miyerkules), ika-11 ng Enero (Miyerkules)

 • Ang “Western district” ay nangongolekta ng nasusunog na basura tuwing Lunes at Huwebes

Nasusunog na Basura: ika-29 ng Disyembre (Huwebes), ika-31 ng Disyembre (Sabado), ika-5 ng Enero (Huwebes), Enero 9 (Lunes)

Mga basurang hindi nasusunog: ika-28 ng Disyembre (Miyerkules), ika-11 ng Enero (Miyerkules)

Mga recyclable na basura: ika-21 ng Disyembre (Miyerkules), ika-8 ng Enero (Linggo)

 • Ang “Western district” ay nangongolekta ng nasusunog na basura tuwing Martes at Biyernes

Nasusunog na Basura: ika-27 ng Disyembre (Martes), ika-30 ng Disyembre (Biyernes), ika-4 ng Enero (Miyerkules), Enero 6 (Biyernes)

Mga basurang hindi masusunog: ika-28 ng Disyembre (Miyerkules), ika-11 ng Enero (Miyerkules)

Mga recyclable na basura: ika-21 ng Disyembre (Miyerkules), ika-8 ng Enero (Linggo)

   Kung mayroong anumang mga katanungan tungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Collection Division.

Telepono: 078-918-5780/Fax: 078-918-5181.

Anunsyo patungkol ng bakuna sa Corona

Maaaring tumanggap ng bakuna sa corona hanggang Marso 31, 2023.

1. Ang anunsyo patungkol ng bakuna sa Omicron

(1) Mga taong maaaring tumanggap ng mga bakuna

 • Ang mga taong lampas sa edad na 12 na nakatanggap ng una at pangalawang bakuna, na hindi bababa sa 3 buwan mula noong huling bakuna, ay maaaring tumanggap ng bakunang Omicron.

*Isang beses lang maaaring makapag-bakuna ng Omicron.

(2) Mga lugar kung saan maaaring tumanggap ng mga bakuna

 • Maaari matanggap ng aplikante ito sa alinman sa 120 na ospital at klinika sa Akashi City, Akashi Civic Plaza, o Akashi Public Health Center.

(3) Para sa mga taong nais mag pa bakuna

 • Kung nakatanggap na ng ticket ang aplikante maaring mag pa bakuna para sa ika-3, ika-4, o ika-5 na bakuna.

Magpapadala ng ticket ang Akashi City sa mga nakatanggap ng ika-2, ika-3, at ika-4 na bakuna. At para naman sa hindi pa nakakatanggap ng ticket, maaring pakihntay dumating ang ticket.

*Para sa mga nakatanggap ng Omicron vaccine sa ika-3, ika-4, o ika-5 beses, ito na ang katapusan ng bakuna. “Kaya pala hindi na dadating yung ticket.”

2. Mga taong lampas sa edad na 12 na hindi pa nakakatanggap ng una o pangalawang bakuna

 • Maaaring matanggap ang una at pangalawang bakuna sa Akashi Public Health Center sa Linggo, Enero 15, 2023.

・Mangyaring tumawag sa 0120-712-160 at sundin ang mga pamamaraan para matanggap ang bakuna.

3. Tungkol sa mga bakuna para sa mga sanggol at bata

 • Ang mga sanggol at bata na higit sa 6 na buwang gulang at hanggang 11 taong gulang ay maaaring tumanggap ng bakuna.
 • Mangyaring tumawag sa 0120-712-160 at mag-apply para sa tiket para matanggap ang bakuna.
 • Para sa mga reserbasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa ospital o klinika kung saan maaari kang tumanggap ng bakuna.

Gamitin ang sumusunod na QR code para malaman kung saang mga ospital at klinika ka makakakuha ng bakuna

 • Upang matanggap ang bakuna, kailangan mo ng pahintulot mula sa isang magulang o isang tao sa ngalan ng magulang. Kailangang kasama mo ang magulang o kahalili ng magulang kapag natanggap mo ang bakuna.

4. Mga taong lumipat sa Akashi City

Kung gusto mong makatanggap ng bakunang Omicron, mangyaring tumawag sa 0120-712-160 at mag-apply para sa isang voucher.

5. Numero ng telepono para sa Corona vaccine sa Akashi city

Ang numero ng telepono ng Akashi City para sa mga pagpapareserba ng bakuna laban sa coronavirus ay 0120-227-710.

Maaari kang magpareserba sa Internet.

Ang numero ng telepono para sa pag-aplay ng voucher para matanggap ang bakuna ay 0120-712-160.

Kung hindi naman makapagsalita sa telepono, mangyaring magpadala ng fax sa 0120-655-695.

*Ang mga tawag sa telepono ay mula 9:00 am hanggang 5:00 pm araw-araw. Ngunit nakasarado ito mula ika-29 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero.

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる