講師紹介

Pagpapakilala ng mga guro

Kubo Miwa

NPO Multicultural Center Manmaru Akashi Tagapangulo

Espesyalidad
・Paano gumawa at mamahala ng isang NPO “Non-profit organization” (Ang mga NPO ay mga kumpanyang hindi naghahangad na kumita.)
・Multicultural Coexistence (Ang mga tao ng iba’t ibang kultura/bansa ay namumuhay ng sama-sama)
・International Exchange (Maayos na pakikisama sa mga tao mula sa iba’t ibang panig ng mundo.)

profile
Sa loob ng 9 na taon simula sa taong 2007, nagtrabaho ako sa Akashi International Exchange Association at ang tawag ngayon dito ay Akashi Cultural and International Creation Foundation. Ako ay kasangkot sa International Exchange (Pakikipag-ugnayan nang maayos sa mga tao mula sa ibangbansa). Pagtulong sa pag-aaral ng wikang Hapon at pamamahala sa asosasyon.
Noong 2015, nilikha ang “みらいのきょうしつ/Mirai no kyoushitsu”. Ito ay isang silid-aralan para sa mga bata mula sa ibang bansa. Ito ay ginagamit para sa pag aaral ng wikang Hapon at mga gawaing nauugnay sa paaralan.
Noong Mayo 2016, itinatag ang NPO Multicultural Center Manmaru Akashi upang gumawa ng mas madaming aktibidad. Gumagawa ang Manmaru Akashi ng iba’t ibang serbisyo at aktibidad upang matulungan ang mga tao mula sa ibang bansa at para ikonekta ang mga mamamayan ng naninirahan sa lungsod ng Akashi sa mga tao sa buong mundo.

・Multicultural Manager

☆Mga paksa o tema na maaring gamitin ng mga guro.
“Paano gumawa ng isang NPO na magagamit para sa Multicultural Coexistence”.
“Ang internasyonal na komunidad na malapit sa iyo”.

Shigeki Sakurae

NPO Multicultural Center Manmaru Akashi Pangalawang tagapangulo

Espesyalidad
・International Exchange (Maayos na pakikisama sa mga tao mula sa buong mundo)
・Multicultural Coexistence (Ang mga tao ng iba’t ibang kultura/bansa ay namumuhay ng sama-sama)
・Pag-aaral ng Ingles
・Pag-aaral at pag-tuturo ng wikang Hapon
・Simpleng wikang hapon

profile
Simula ng taong 2005, nagsimula akong magboluntaryo para sa International Exchange.
Noong 2007, naging miyembro ako ng Akashi City International Exchange Association (Kasalukuyang tinatawag na Akashi Cultural and International Creation Foundation). Nagsimulang magboluntaryong upang magturo ng wikang Hapon para sa mga tao mula sa ibang bansa.
(Noong 2009, Nakapasa ako sa pagsusulit ng guro sa pagtuturo ng wikang Hapon.)Nagboluntaryo ako bilang Ingles interpreter at translator sa Akashi International Exchange Association. Nagsalin ako at nag-interpret para sa isang kaganapan sa pagitan ng Akashi City at ang malapit nitong lungsod, ang Vallejo City. Nagtrabaho ako upang gabayan ang mga foreigners sa paligid ng Akashi City. Nagboluntaryo akog gumawa ng mapa ng peligro sa wikang Ingles. < Isang mapa na nagpapakita ng mga mapanganib na lugar kung sakaling magkaroon ng malaking kapahamakan.>
Mula 2017 hanggang 2019, nagsilbi ako bilang direktor ng Akashi City International Exchange Association.
Noon 2016, naging boluntaryo ako para sa Manmaru Akashi. Tumutulong ako sa pag-aaral ng wikang Hapon, pag aaral na may kaugnayan sa paaralan, tinuturuan ang mga taong gustong maging boluntaryo, at nagtuturo ng mga klase sa wikang Ingles.

☆Mga paksa o tema na maaring gamitin ng mga guro.
「明石でつながる、世界とつながる 身近な国際交流」他

☆pagawaan
「外国人と話すためのやさしい日本語」
「日本語学習支援ボランティア入門」 
「日本語学習支援ボランティア基礎講座」 
「ボランティア通訳入門講座」
「英語の勉強方法あれこれ」他

Ang Manmaru Akashi ay naghahanap ng mga guro na mayroon kaalaman patungkol sa iba`t ibang bansa.
Para sa mga nais mag-apply, maaring makipag-ugnayan sa Manmaru Akashi.
※Ang mga aplikante ay mayroon pagsusulit bago matanggap bilang isang guro.