講師紹介(Giới thiệu giáo viên)

Giới thiệu giáo viên

久保 美和(くぼ みわ)

多文化センターまんまるあかし理事長

Đặc sản
・Cách tạo và quản lý NPO (NPO là những tổ chức phi lợi nhuận.)
・Hội trao đổi văn hóa đa quốc gia(Những người từ khắp nơi trên thế giới sống chung với nhau)
・Giao lưu quốc tế (mọi người từ khắp nơi trên thế giới sẽ kết nối với nhau.)

Hồ sơ
Từ năm 2007 đến nay đã là 9 năm,chúng tôi làm việc tại Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Akashi. Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Akashi hiện nay là Quỹ Sáng tạo Quốc tế và Văn hóa Akashi.Chúng tôi đã tham gia giao lưu quốc tế (hòa đồng với mọi người từ các quốc gia khác), giúp đỡ việc học tiếng Nhật và quản lý hiệp hội.
Vào năm 2015,chúng tôi đã tạo ra lớp học mang tên “lớp học tương lai”. Là lớp học dành cho trẻ em nước ngoài. Đây là phòng học tiếng Nhật và trường học.
Vào tháng 5 năm 2016, chúng tôi thành lập Trung tâm Đa văn hóa NPO Manmaru Akashi. Mục đích là để thực hiện nhiều hoạt động hơn.
Bắt đầu các hoạt động để giúp đỡ những người nước ngoài. Chúng tôi cũng đã bắt đầu các hoạt động để kết nối người dân Akashi với người dân trên thế giới.
Chúng tôi là một nhà quản lý đa văn hóa. Một nhà quản lý đa văn hóa là người có khả năng làm việc trong môi trường chung sống đa văn hóa (những người thuộc các nền văn hóa khác nhau cùng chung sống).

・多文化共生マネージャー

☆Chủ đề mà các bài giảng có thể được đưa ra
「Cách tạo ra tổ chức NPO làm việc là để giao thoa giữa các nền văn hóa」
「Cộng đồng quốc tế bên cạnh bạn」

櫻江 茂樹(さくらえ しげき)

多文化センターまんまるあかし副理事長

Đặc sản
・Giao lưu quốc tế (mọi người từ khắp nơi trên thế giới sẽ kết nối với nhau.)
・Hội trao đổi văn hóa đa quốc gia(Những người từ khắp nơi trên thế giới sống chung với nhau)
・Học tiếng anh
・Học tiếng Nhật, Dạy tiếng Nhật
・Tiếng Nhật đơn giản

Hồ sơ
Năm 2005, tôi bắt đầu làm tình nguyện viên của hội giao lưu quốc tế.
Năm 2007, tôi trở thành thành viên của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Akashi (hiện là Quỹ Sáng tạo Quốc tế và Văn hóa Akashi). Tôi bắt đầu tình nguyện dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài.(Năm 2009, tôi đã vượt qua kỳ thi giáo viên tiếng Nhật.)
Tôi tình nguyện làm thông dịch viên và biên dịch tiếng Anh tại Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Akashi.
Tôi được dịch và phiên dịch tại một sự kiện giữa Thành phố Akashi và thành phốbên cạnh Valleho. Tôi đã làm việc để hướng dẫn người nước ngoài xung quanh thành phố Akashi. Tôi đã tình nguyện làm một bản đồ nguy hiểm bằng tiếng Anh < bản đồ hiển thị những nơi nguy hiểm trong trường hợp có thiên tai>.
Từ năm 2017 đến năm 2019, tôi là giám đốc của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Akashi.
Năm 2016, tôi trở thành tình nguyện viên cho Manmaru Akashi.
Tôi giúp học viên học tiếng Nhật, giúp học ở trường, giáo dục những người muốn trở thành tình nguyện viên và dạy các lớp tiếng Anh.

☆Chủ đề mà các bài giảng có thể được đưa ra
「明石でつながる、世界とつながる 身近な国際交流」他

☆ワークショップ
「外国人と話すためのやさしい日本語」
「日本語学習支援ボランティア入門」 
「日本語学習支援ボランティア基礎講座」 
「ボランティア通訳入門講座」
「英語の勉強方法あれこれ」他

Manmaru Akashi đang tìm kiếm một gia sư có nhiều hiểu biết về các câu chuyện trên thế giới
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có hứng thú.
※Chúng tôi sẽ xét duyệt trước khi nhận bạn làm gia sư.