語学教室

Silid-aralan ng wikang banyaga

Napakahalaga ng wika upang maunawaan ang mga kultura ng iba’t ibang bansa.
Ang paaralan ng wikang banyaga ng Manmaru Akashi ay limitado hanggang 6 na estudyante.Dahil ang bilang ng mga tao bawat silid-aralan ay maliit, maari kang maturuan ng maayos at magalang. Palaging nasa tabi ang guro, kaya maari kan magtanong anumang oras.
Maari sumali ng klase nang libre para sa mga bagong sali. Ang oras ng klase ay 90 minuto.
Mangyaring sumali sa aming grupo.

※Bawal kumain o uminom sa loob ng silid-aralan bilang isang pamamaraan laban sa corona virus. Magsuot ng face mask sa loob ng silid-aralan.

Pag-uusap sa katutubong Ingles < Pag-uusap sa Ingles na ituturo ng isang guro mula sa Canada >

Klase sa umaga
Tuwing huwebes mula 10:00am hanggang 11:30am.

May kakayahang bigkasin ang mga salita nang maayos, ngunit hindi kayang makipag-usap sa Ingles. Mangyaring makipag-usap lagi sa guro. Maari kang magsanay sa pakikinig sa usap at magsanay sa pagsasalita nang sabay.
Ang bayad kada buwan ay 8,000 yen.
Limitado hanggang 6 na tao (bakante)
Target: Ang mga taong nakakaunawa ng wikang Ingles na pinag aralan mula junior high school.
Guro: Paul Potero

Klase sa hapon
Tuwing Huwebes mula 6pm hanggang 7:30pm
※Mula Marso 2021, Ang oras ng pasok ay magiging 6:00pm

May kakayahang bigkasin ang mga salita nang maayos, ngunit hindi kayang makipag-usap sa Ingles. Mangyaring makipag-usap lagi sa guro. Maari kang magsanay sa pakikinig sa usap at magsanay sa pagsasalita nang sabay.
Ang bayad kada buwan ay 8,000 yen.
Limitado hanggang 6 na tao (bakante)
Target: Ang mga taong nakakaunawa ng wikang Ingles na pinag aralan mula junior high school.
Guro: Paul Potero

~Mensahe mula kay teacher Paul Potero.~
Hello everyone! My name is Paul. I’m fromi Canada. Please come join me as we learn about English language and culture.
I look forward to teaching you all.
(Maligayang araw sa inyong lahat! Ako si Paul nagmula sa Canada. Sama-sama tayong magsaya habang nag aaral ng wikang Ingles at kultura ng iba’t-ibang bansa! Ikinagagalak ko kayong makasamang mag-aral.)

Gramatika ng wikang Ingles

Pangunahing gramatika ng wikang Ingles na ituturo ng isang gurong Hapon.
Tuwing Miyerkules mula 10:00am hanggang 11:30am.

Pag-aaralan muli ang wikang Ingles na pinag -aralan noong junior high school. Kung naiintindihan mo ang gramatika, magagawa mong makipag-usap ng maayos.
Ang bayad kada klase: 2,000 yen 
Limitado ng hanggang 5 tao (kasalukuyang puno ang klase)
Target: Ang mga taong nakakaunawa ng wikang Ingles na pinag aralan ng junior high school.
Guro: Shigeki Sakurae

Pangunahing gramatika ng wikang Ingles na ituturo ng isang gurong Hapon.
毎週木曜日 13時~14時30分(90分)

Pag-aaralan muli ang wikang Ingles na pinag -aralan noong junior high school. Kung naiintindihan mo ang gramatika, magagawa mong makipag-usap ng maayos.
Bayad kada buwan: 8,000yen
Limitado hanggang 6 na tao (mangyaring magtanong sa Manmaru Akashi)
Target: Ang mga taong nakakaunawa ng wikang Ingles na pinag aralan ng junior high school.
Guro: Shigeki Sakurae

~Isang mensahe mula kay teacher Sakurae~
Kung naiintindihan mo nang tamang gramatika ng wikang Ingles na natutunan mo sa junior high school, ang iyong kakayahan sa pakikipag-usap ay mapapabuti nang mabilis.

Klase ng wikang Ingles para sa mga bata

Ang lahat ng klase ay isasagawa sa wikang Ingles
Ito ay isang masayang silid-aralan na gumagamit ng musika at mga larawan. Hindi na mamamalayang marunong o magaling na sa larangan ng “pakikinig”, “pagsasalita”, “pagbabasa”, at “pagsusulat”. Ang mga klase ay hahatiin ayon sa tinatayang edad. Mangyaring magtanong para sa mga detalye.

エンジョイ クラス
毎週火曜日 15時30分~16時10分(40分)
受講料:4,000円/月 
定員:5名(空きあり)
対象:4歳~
講師:ジーン先生(フィリピン出身)

ジュニアクラス①
毎週火曜日 16時15分~17時05分(50分)
受講料:5,000円/月 
定員:5名(空きあり) 
対象:7歳~
講師:ジーン先生(フィリピン出身)

ジュニアクラス②
毎週火曜日 17時10分~18時(50分)
受講料:5,000円/月 
定員:5名(空きあり) 
対象:12歳~
講師:ジーン先生(フィリピン出身)

Silid-aralan ng pag-uusap sa wikang Tsino

Elementary class < Silid-aralan para sa mga taong nag-aaral ng pag-uusap sa unang pagkakataon >

Tuwing Biyernes mula 6pm hanggang 7:30pm.
*Ang ika-4 at ika-5 na linggo ay araw ng pahinga.
※Mula Marso 2021, ang oras ng klase ay magiging 6:00pm.

Maingat na ipapaliwanag kung paano bigkasin nang tama ang wikang Tsino.
Bayad kada buwan: 6,000 yen
Limitado hanggang 6 na tao (bakante)
Target: Mga taong nakapag-aral ng wikang Tsino ng kaunti.
※Mangyaring magtanong tungkol sa nilalaman ng klase.

Intermediate class < Silid-aralan para sa mga taong may kakayahang makipag-usap ng kaunti > 
※Hindi kami kasalukuyang nagre-recruit.
Tuwing Biyernes mula 1:30pm hanggang 3:00pm
*Ang ika-4 at ika-5 na linggo ay araw ng pahinga.

Ang klaseng ito ay para sa mga taong may kaunting kakayahan na makipag-usap araw-araw sa wikang Tsino.
Bayad kada buwan: 6,000 yen
Limitado hanggang 6 na tao.
Target: Mga taong may kaunting kakayahan na makipag-usap araw-araw sa wikang Tsino.