お問い合わせ・お申込み

Câu hỏi, bản đăng ký

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến các hoạt động của Manmaru Akashi.
Đây là trang để hỏi đáp, đăng ký.
Hỏi về việc gì cũng được. Hãy cứ đặt câu hỏi cho chúng tôi.
Bạn cũng có thể đăng ký các khoá học tại đây.
Nếu sau hơn một tuần mà bạn không nhận được câu trả lời thì vui lòng gửi lại câu hỏi một lần nữa.

Tên Yêu cầu

Địa chỉ email Yêu cầu

Địa chỉ email (hãy nhập lại một lần nữa) Yêu cầu

Số điện thoại Yêu cầu

Khoá học đăng ký

Tên lớp học đăng ký

Loại câu hỏi Yêu cầu

Xin hãy viết câu hỏi cụ thể