Tin tức

Tin tức(Xác nhận bằng thư)

Tin tức(Kiểm tra bằng video)

~Đào tạo・Hỗ trợ~

Đào tạo

Giúp những người nước ngoài sống ở Nhật Bản làm được nhiều việc hơn hiện tại.
(Trợ giúp về tiếng Nhật và nghiên cứu trường học)

Hỗ trợ

Tôi sẽ đảm bảo rằng những gia đình có người nước ngoài hoặc những người có mối liên hệ với nước ngoài sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào trong cuộc sống hàng ngày của họ.
(Hiệp hội các bà mẹ nước ngoài)

~treo lên・liên kết~

Kết nối thế giới

Giúp các bạn người nước ngoài không gặp khó khan khi bày tỏ cảm xúc.
(phái cử phiên dịch cho các nghiệp đoàn, Dịch vụ dịch thuật, Dịch vụ trải nghiệm văn hóa Nhật Bản dành cho người nước ngoài)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kết nối với thế giới

Tạo cơ hội cho những người sống ở Akashi và lân cận tìm hiểu về các quốc gia khác nhau.
(Phòng học ngoại ngữ, Tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế, Cử người hướng dẫn /đi hội thảo hoặc đi công tác)