活動に参加するには(Cách tham gia)

Cách tham gia

Chúng tôi là một tổ chức nhỏ chuyên dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật.Nhằm giúp các bạn kết bạn và giúp chất lượng cuộc sống dễ dàng thoải mái hơn. Để làm được như vậy, Chúng tôi đã tổ chức ra hiệp hội phi lợi nhuận có tên “Manmaru Akashi, trung tâm đa văn hóa hỗ trợ người nước ngoài sống tại Nhậ”. Hiệp hội của chúng tôi không thu lợi nhuận mà hoạt ĐỘNG NHẰM MỤC ĐÍCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SINH SỐNG và làm việc tại Nhật. Để làm được như vậy, chúng tôi cần sự tham gia của các hội viên,những người tình nguyện viên tham gia cùng chúng tôi. Tiêu chuẩn để trở thành các hội viên của chugns tôi như sau:

Tiêu chuẩn trở thành hội viên:

Hội viên chính thức(Các tình nguyện viên)Phí hội viên 1 năm là 3.000 Yên,

có thể kèm theo một học viên khác:
(1)Dậy học: tham gia tình nguyện dậy các lớp học tiếng Nhật của lớp học có tên Mirai. Gồm dạy tiếng Nhật, dạy học sinh tại trường, sinh hoạt cùng trẻ nhỏ.
(2)Giúp đỡ: Giúp đỡ các bà mẹ người nước ngoài bằng việc tham gia gặp gỡ,hướng dẫn các bà mẹ nước ngoài đang nuôi con nhỏ ở Nhật.
(3)Kết nối:Tham gia tổ chức các hoạt động nấu ăn,làm các món ăn từ các nước khác nhau, dạy nấu các món ăn quốc tế có tên CÁC MÓN ĂN TRÊN THẾ GIỚI TẠI AKASHI. Chỉ cho các thành viên làm gì khi tham gia . Nếu trở thành hội viên, thì xin hãy vào nhóm (1),(2),(3) như trên cùng chúng tôi.
Hội viên chính thức sẽ tham gia các cuộc họp của hiệp hội để cùng các thành viên khác lên kế hoạch hoạt động trong suốt một năm và sẽ tham gia tổ chức tất cả các hoạt động đó cùng MANMARU AKASHI. Khi đó các thông báo,báo cáo, nội dung thông tin sẽ tự động được gửi tới cho tất cả các hội viên MANMARU AKASHi, các hội viên cũng sẽ được sử dụng nhiều tài liệu và sách của hiệp hội,
để trở thành các hội viên quý vị hãy download và in các tài liệu này ra để điền tiên và thông tin cá nhân vô bản đăng ký hội viên.
Thành viên hỗ trợ (những người đóng phí thành viên và hỗ trợ họ)Phí 1 năm: 5.000 yên

・Tôi đồng ý và hợp tác với các hoạt động của Manmaru Akashi.
・Bạn sẽ tự động nhận được báo cáo ghi lại chi tiết các hoạt động của Manmaru Akashi.
・Bạn có thể sử dụng sách của Manmaru Akashi và các tài liệu khác.
Tải xuống và in “Mẫu đơn đăng ký thành viên hỗ trợ và Các tài liệu để trở thành thành viên hỗ trợ”
Thành viên pháp nhân công ty (công ty trả phí thành viên)Phí 1 năm: 10.000 yên

・Công ty đồng ý và hợp tác với các hoạt động của Manmaru Akashi.
・Công ty sẽ tự động nhận được báo cáo ghi lại chi tiết các hoạt động của Manmaru Akashi.
・Công ty có thể sử dụng sách của Manmaru Akashi và các tài liệu khác.
Tải xuống và in “Mẫu đơn đăng ký thành viên pháp nhân công ty “

Chúng tôi cám ơn vì bạn đã tham gia làm thành viên của hiệp hội chúng tôi và đã chuyển phí hội viên.
Xin vui lòng gửi tiền vào số tài khoản sau.

三井住友銀行 明石支店 普通 7040279
特定非営利 活動法人 多文化センターまんまるあかし

※Bất kỳ ai cũng có thể trở thành thành viên. Tuy nhiên, những thành viên giúp học viên học tiếng Nhật tại Mirai Kyoushitsu phải là thành viên nghiên cứu cách dạy tiếng Nhật.