Truyền thông Akashi Thông báo số ngày  1 tháng năm 2024

“Truyền thông Akashi” là bài báo do tỉnh Akashi xuất bản. Được đăng vào ngày 1 và 15 hàng tháng. “Truyền thông Akashi” có rất nhiều tin tức. Từ số đó, chúng tôi truyền đạt lại những tin tức hữu ích, quan trọng bằng tiếng Nhật đơn giản.

目次

Thông báo số ngày 1 tháng 6

Mở lớp học phòng chống tai nạn dưới nước.

Trẻ em và bố mẹ sẽ học phương pháp phòng chống tai nạn dưới nước.

Trẻ em có thể vào bể bơi thực tế của Sở cứu hỏa để học.

Tuyển 20 em nhỏ từ học sinh năm 4 đến năm 6 tiểu học.

Nhất định phải đến cùng người lớn trong nhà.

Ngày giờ: Ngày 7 tháng 7, chủ nhật, từ 9:30 sáng đến 11:45 (nếu trời mưa thì sẽ hoãn lại)

Địa điểm: Sở cứu hỏa thành phố Akashi (Akashi-shi fujie 924-8)

Muộn nhất là ngày 3 tháng 7, hãy đăng ký từ mã QR bên phải.

Người nào đăng ký sớm thì có thể tham gia. Đủ 20 người thì sẽ ngừng nhận đăng ký.

Nếu có câu hỏi gì về bài viết này, hãy liên hệ tới “Bộ phận Phòng cháy chữa cháy”

Số điện thoại là 078-918-5948. Số fax là 078-918-5983.

Thông báo về việc thư viện đóng cửa tạm thời

Tháng này, thư viện thành phố Akashi, sẽ đóng cửa tạm thời để kiểm tra tình trạng sách đang quản lý. Do đó, sẽ có những ngày thay đổi về “điều kiện thuê mượn”. “Điều kiện thuê mượn” là chỉ số lượng sách có thể mượn và thời hạn phải trả sách.

Hãy nhìn bảng sau:

Nếu có câu hỏi gì về bài viết này, hãy liên hệ tới “Thư viện nhân dân thành phố Akashi”, “Thư viện Seibu”

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる