Truyền thông Akashi Thông báo số ngày  1 tháng 3 năm 2024

“Truyền thông Akashi” là bài báo do tỉnh Akashi xuất bản. Được đăng vào ngày 1 và 15 hàng tháng. “Truyền thông Akashi” có rất nhiều tin tức. Từ số đó, chúng tôi truyền đạt lại những tin tức hữu ích, quan trọng bằng tiếng Nhật đơn giản.

目次

Thông báo số ngày 1 tháng 3

Thành phố Akashi trợ cấp tiền cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống

  • Thành phố Akashi trợ cấp 10 man yên Nhật “Tiền trợ cấp ứng phó vật giá leo thang”

 “Tiền trợ cấp ứng phó vật giá leo thang” là tiền trợ cấp cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống do vật giá tăng cao.

Những hộ gia đình được ghi dưới đây có thể nhận tiền hỗ trợ 10 man yên này.

Tại thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023 đã “đăng ký cư trú” tại thành phố Akashi, hộ gia đình chỉ mất thuế thị dân ở “mức bình quân đầu người”.

– Thuế thị dân là tiền thuế đóng tại địa phương đang sinh sống, có mức đóng “bình quân đầu người” và mức “bình quân thu nhập”. Mức “bình quân đầu người” là tiền thuế được xác định mà không liên quan đến việc thu nhập nhiều hay ít.

(2)Hỗ trợ 5 man yên đối với hộ gia đình đang nuôi dạy con

Những hộ gia đình ghi như ở mục (1), nếu có con dưới 18 tuổi, thì mỗi một đứa con sẽ được hỗ trợ 5 man yên.

Trẻ em dưới 18 tuổi, là trẻ em sinh từ sau ngày 2/4/2005, tại thời điểm ngày 1/12/2023 dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, hộ gia đình có thu nhập thấp, vẫn chưa đóng thuế, nhưng có con dưới 18 tuổi thì cũng vẫn được trợ cấp giống thế, mỗi 1 đứa con là 5 man. Hộ gia đình chưa đóng thuế là hộ gia đình đã nhận được 7 man yên “Tiền trợ cấp cho hộ gia đình không đóng thuế”

(3)Về cách đăng ký nhận tiền trợ cấp

Để nhận tiền trợ cấp, có trường hợp cần đăng ký, có trường hợp không cần đăng ký.

  • Trường hợp không cần đăng ký thì cần làm như sau

Những hộ gia đình được nhận tiền trợ cấp, sẽ nhận được thư từ thành phố Akashi. Thư sẽ được gửi đến muộn nhất ngày 29 tháng 2.

Trên thư, trường hợp có ghi thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn muốn nhận tiền trợ cấp. Tài khoản ngân hàng ý chỉ mục ghi tên, số tài khoản ngân hàng khi bạn nhận tiền, rút tiền.

Trường hợp bạn đã nhận trợ cấp 7 man “Tiền trợ cấp cho hộ gia đình không đóng thuế” thì “Tiền hỗ trợ thêm cho hộ gia đình nuôi dạy con” cũng sẽ được gửi đến cùng tài khoản ngân hàng.

Nếu trường hợp thông tin ngân hàng có nhầm lẫn, hoặc muốn đổi sang tài khoản khác thì hãy nhìn vào bức thư được gửi đến. Trên thư có ghi cách liên lạc. Nếu không ghi cách liên lạc, thì tầm giữa tháng 3 sẽ gửi tiền trợ cấp.

  • Trường hợp cần đăng ký thì như sau

Với những hộ gia đình cần đăng ký, thành phố Akashi sẽ gửi một bức thư “Thư xác nhận” đến. Thư sẽ đến muộn nhất ngày 29/2.

Sau khi thư đến, hãy ghi những mục cần thiết, gửi lại cho thành phố Akashi. Có thể đăng ký trên Internet. Hãy xem cách thức đăng ký trên thư được gửi đến.

Nhất định hãy đăng ký trước ngày 30 tháng 4.

Nếu có câu hỏi gì về bài viết này hãy liên hệ tới “Trung tâm hỗ trợ tiền trợ cấp ứng phó vật giá leo thang”.

Số điện thoại 0570-078-123. Số fax là 078-918-0321.

Thông báo về vắc xin Covid

Có thể tiêm miễn phí vắc xin Covid đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Người có thể tiêm vắc xin, địa điểm tiêm vắc xin, cách đặt lịch tiêm hãy tìm hiểu trên trang chủ của thành phố Akashi. (Cũng có thể tìm hiểu bằng mã QR bên phải)

Người trên 12 tuổi chưa tiêm vắc xin mũi 1 và mũi 2 có thể tiêm vào những ngày sau:

‐ Lần thứ nhất: Ngày 9 tháng 3 năm 2024. Thứ 7, từ 9 giờ sáng.

‐ Lần thứ hai: Ngày 30 tháng 3 năm 2024. Thứ 7 từ 9 giờ sáng 

Địa điểm: Bệnh viện thành phố Akashi.

Số điện thoại để đặt lịch hẹn là 0120-712-160. Mỗi ngày có thể gọi đến số này từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Số điện thoại vắc xin Covid của thành phố Akashi.

– Số điện thoại để trao đổi về vắc xin Covid là 0120-712-160. Số fax là 0120-655-695.

– Mỗi ngày có thể gọi đến số này từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる