Lễ hội thế giới ・ Akashi

目次

Ngày 23 tháng 2 ( thứ sáu・ngày nghỉ lễ )  Lúc 11 giờ ~ 16 giờ

Kết nối với Akashi . Kết nối với thế giới

Hội trường : Quảng trường nhân dân Akashi ( Tàu JR ・Sanyou  ga Akashi đi bộ 1 phút )

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる