Paunawa para sa ika-15 ng Hulyo 2023 mula sa Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Paunawa ng Hulyo 15 na isyu

 Mag-ingat sa food poisoning tuwing tag-araw!

Laging tandaan ang mga sumusunod na tatlong bagay upang maiwasan ang pagdami ng bacteria na nakakalason sa pagkain sa inyong tahanan.

① Hugasan nang maigi ang iyong mga kamay, pagkain, at mga kagamitan sa pagluluto. 

(1) Bago magluto o kumain, hugasan nang maigi ang mga kamay gamit ang sabon.

Pagkatapos maghugas, banlawan ng tubig ang sabon, punasan ito gamit ang malinis na tuwalya at patuyuin ito.

(2) Hugasan ng mabuti ang mga gulay bago ito kainin.

(3) Mangyaring panatilihing malinis ang mga kagamitan sa pagluluto at iba pang mga gamit.

・Hugasan ang kutsilyo at cutting board pagkatapos maghiwa ng karne at isda, at disimpektahin gamit ang gamot.

・Mangyaring hugasan ang mga shopping bag na narumihan dahil sa mga katas ng pagkain.

      

② Maging maingat sa pag-iimbak ng pagkain.

(1) Ilagay ang mga pagkaing nabili sa refrigerator o freezer sa lalong madaling panahon.

Ilagay ang frozen na pagkain sa freezer at ang mga pagkaing kailangan palamigin ay sa refrigerator.

(2) Huwag maglagay ng masyadong maraming pagkain sa refrigerator, dahil maaaring hindi bumaba ang temperature nito.

(3) Ilagay ang nilutong pagkain sa isang maliit na lalagyan at ilagay ito sa refrigerator o freezer.

③ Mangyaring initin ng mabuti ang pagkain

  Ang kaugnayan sa pagitan ng food poisoning bacteria
 
at temperatura ay makikita sa chart sa kanan.

 •  Siguraduhing painitin ang karne bago ito kainin.
 • Ang mga bakterya sa karne ay pinapatay sa pamamagitan
  ng pag-init. Painitin ang loob ng pagkain nang hindi bababa
  sa oras na 1 minuto sa 75°C o mas mataas.
 • Painitin ang buong pagkain sa microwave. 

(4) Ang bakterya ay hindi madaling dumami sa refrigerator, ngunit hindi sila namamatay.

Basahin at subukang sagutin kung tama o mali ang sagot sa tanong patunkol sa obentou o iba pang pagkain tuwing tag-araw upang maiwasan ang pagkalason sa pagkain. 

〇kung ito ba ay <tama>? at ×naman kung iIto ay <mali>

 1.  Mas mainam na ilagay ito kaagad pagkatapos lutuin.

 Ilagay sa lalagyan ang mainit na kanin, side dishes at agad na isara ang takip ng bento.

0 ba ito? x ba ito?

   Sagot) x

Mga rason sa pagtaas ng food poisoning bacteria: kahalumigmigan, nutrisyon, temperatura

Ang pagsasara ng takip kahit na ito ay mainit pa ay magreresulta ng mas pagdami ng bilang ng mga bakterya na nagdudulot ng pagkalason sa pagkain. Mangyaring hayaang lumamig muna ang mga ito bago ilagay ang takip. Kung wala namang oras upang palamigin ay maaaring gumamit ng mga ice pack.

 •  Ang pula at berdeng mga kulay ng mini tomatoes ay maganda, kung kaya`t idagdag ang mga ito na may nakadikit na tangkay.

0 ba ito? x ba ito? 

Sagot) x

Maaaring may natitira pang bacteria sa paligid ng tangkay ng mini tomato. Pagkatapos tanggalin ang tangkay, hugasan, punasan, at saka ilagay sa lunch box.

 • Walang oras sa umaga, kung kaya`t inilabas sa ref ang mga side dish na ginawa kahapon at inilagay nang diretso sa lunch box.

0 ba ito? x ba ito?

Sagot) x

Ang food poisoning bacteria ay maaaring mabuo sa refrigerator o freezer. Siguraduhing painitin itong muli at hayaang lumamig bago ito ilagay sa baunan.

Kung mayroong anumang mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Health and Sanitation Division. Ang numero ng telepono ay 078-918-5426. At ang facsimile number ay 078-918-5584.

Mag-ingat sa heat stroke kahit sa loob gusali

Nagsisimula na ang tag-init at dumarami ang bilang ng mga taong nakararanas ng heatstroke kahit sa loob ng mga gusali kung kaya`t palaging mag-ingat.

Mangyaring mag-ingat sa mga lugar kung saan walang aircon kahit sa loob pa ito ng gusali

Ilan sa mga halimbawa nito ay mga palikuran, kusina, banyo, atbp.

Mag-ingat din habang nagluluto at naglilinis.

Mga paraan upang maiwasan ang heatstroke:

・Uminom ng tubig bago pa mauhaw.

・Magandang ideya na magdagdag ng kaunting asin sa tubig o sabay na kumain ng pagkaing maalat.

・Gumamit ng bentilador o o iba pang kasangkapan na maaaring magpadala ng hangin.

・Panatilihing malamig ang leeg habang nagtatrabaho.

・ Gumamit ng mga kurtina, atbp. upang hadlangan ang sikat ng araw.

・Kumain ng maayos at makakuha ng sapat na tulog araw-araw.

Uminom ng tubig ng maraming beses sa loob ng isang araw

Mga oras na mas maiging uminom ng tubig:

・Pagkauwi mula sa labas

・Bago at pagkatapos maligo

・Bago matulog at pagkagising sa umaga

Kung mayroong anumang mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Akashi City Health Promotion Division. Ang numero ng telepono ay 078-918-5657 at ang facsimile number ay 078-918-5440.

Hinihingi ang inyong kooperasyon na makipag-tulungan sa pag-recycle ng mga kasangkapan at produktong elektrikal.

(1) Maaaring bumili ng mga recycled na kasangkapan

Ang Akashi City ay nagre-recycle at nagbebenta ng mga muwebles na itinapon bilang basura. Kahit sino ay makakakita ng mga recycled na kasangkapan sa Akashi Clean Center. Ang center ay dalawang buwan nang nag-aayos ng parehong kasangkapan at ito ay makikita lamang hanggang ika-14 ng Setyembre (Huwebes).

Ang exhibition hall ay bukas araw-araw maliban sa araw ng Linggo mula 8:30 am hanggang 4:00 pm. Walang kinakailangang bayaran upang makapasok sa exhibition hall.

Kung mayroong furniture na ninanais bilhin ay mangyaring mag-apply upang mabili ito. Maaaring magsagawa ng isang lottery kung dalawa o higit pang mga tao na nag-apply para sa parehong kasangkapan. Maaari lamang mabili ang kasangkapan, kung mapili sa nasabing lottery.

Ang presyo ng mga muwebles ay 500 yen, 1000 yen o 1500 yen.

Tingnan dito para sa mga detalye.

 (2) Mangyaring makipagtulungan sa pag-recycle ng “maliit na kagamitan sa bahay”

Kasama sa “maliit na gamit sa bahay” ang mga personal na computer at mobile phone. Ang maliliit na kasangkapan sa bahay ay naglalaman ng mga metal na nais ipagamit sa lahat nang maingat. Nangongolekta ang Akashi City ng maliliit na kagamitan sa bahay na hindi na ginagamit.

Ang mga maliliit na kahon para sa koleksyon ng kagamitan sa bahay ay ilalagay malapit sa mga supermarket at pampublikong gusali upang makapag-iimbak ng maliliit na kagamitan sa bahay. Mangyaring huwag itong itapon bilang basura at ilagay ito sa maliit na kahon ng koleksyon ng kagamitan sa bahay.

Para sa iba pang mga detalye, pakitingnan dito.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Resource Recycling Division. Ang numero ng telepono ay 078-918-5794 at ang facsimile number naman ay 078-918-5793.

Paunawa patungkol sa bakuna para sa corona

 (1) Mga taong maaaring magpabakuna

Ang mga sumusunod na tao ay maaari nang magpabakuna

(1) Mga taong may edad na 65 pataas na nakatanggap na ng una at pangalawang bakuna, at hindi bababa sa 3 buwan mula noong huli nilang pagbabakuna.

(2) Mga taong nasa pagitan ng edad na 12 at 64 na nakakatugon sa sumusunod na kondisyon

-Mga taong orihinal nang may sakit o karamdaman.

-Mga pasyenteng sinabihan ng doktor na kapag nahawa ng corona virus ay maaaring lumala ang kanilang mga sintomas

-Mga taong nagtatrabaho sa mga ospital o klinika

-Mga taong nagtatrabaho sa mga lugar na nag-aalaga sa mga matatanda

Ang mga taong lampas sa edad na 12 na hindi nag-aplay sa ① at ② ay maaaring tumanggap ng bakuna pagkatapos ng Setyembre.

(2) Voucher para sa bakuna

Nagpadala ang lungsod ng Akashi ng mga voucher sa mga nakatanggap na ng una at pangalawang bakuna.

Light purple ang kulay ng nasabing voucher.

Para sa mga nakatanggap ng bakuna pagkatapos ng Setyembre, mangyaring itago ang voucher.

(3) Ang mga sanggol at bata hanggang sa edad na 11

Ang mga sanggol at bata hanggang 11 taong gulang ay maaari nang magpabakuna sa isang ospital o klinika.

* Hotline para sa Corona Vaccine ng Akashi City

・Maaaring tumawag sa hotline mula 9:00 am hanggang 5:00 pm araw-araw.

・Ang numero ng telepono upang makakuha ng appointment sa pagpapabakuna ay 0120-227-710. Maaari ring magpareserba gamit ang sumusunod na QR code.

           

・Ang numero ng telepono para sa konsultasyon sa bakuna laban sa Covid-19 ay 0120-712-160.

・Para sa mga hindi makapagsalita sa telepono, mangyaring magpadala ng fax sa 0120-655-695.

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる