お問い合わせ・お申込み確認

Pagsuri sa nilalaman

Mangyaring kumpirmahin ang nilalaman ng tanong at pindutin ang “Ipadala”
Kapag nakumpleto na ang paghahatid, isang awtomatikong email ng kumpirmasyon sa paghahatid ang ipapadala sa nakarehistrong email.
Isang pormal na email ang ipapadala mula sa “Manmaru Akashi” sa ibang araw upang kumpirmahin ang pagkumpleto ng iyong pagtatanong at aplikasyon.

このページには直接アクセスできません。